Nickerie.Net, zaterdag 02 februari 2008


Rapport OAS hearings 8-decemberstrafproces

Paramaribo - Meningen verdeeld over na-traject rechterlijke uitspraak - De meningen in Suriname over wat te gebeuren na de rechterlijke uitspraak in het 8-Decemberstrafproces zijn verdeeld. Een groep vindt dat onmiddellijk uitvoering gegeven moet worden aan het vonnis, terwijl een ander groep vindt dat amnestie verleend moet worden aan de veroordeelden. Een derde groep, voornamelijk jongeren en personen die niet emotioneel betrokken zijn bij de 8- Decembermoorden, wil slechts weten wat zich precies heeft afgespeeld. Verder moeten de blikken voorwaarts gericht worden. Tot deze inventarisatie komt de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in haar hearingsrapport over het Decemberstrafproces. Assistent-secretaris-generaal Albert Ramdin van de OAS heeft het rapport vrijdag aan president Ronald Venetiaan overhandigd.

De OAS heeft vorig jaar augustus hearings met dertig maatschappelijke groeperingen gehouden, waaronder kerken en politieke groeperingen, waarbij de meningen over het strafproces zijn geļnventariseerd . "We geven heel objectief en neutraal de opvattingen van de organisaties aan, zonder dat wij onze mening geven", benadrukt Ramdin de inhoud van het rapport. Het document wordt volgende week publiekelijk gemaakt. Dat de meningen verdeeld zijn, houdt volgens Ramdin niet in dat de samenleving verdeeld is, maar dat het democratische gehalte tot uiting komt.

Ook over het vraagstuk van amnestie zijn de meningen in drie groepen geļnventariseerd. Voor een groep is deze kwestie helemaal niet bespreekbaar, terwijl een andere groep nu reeds stappen daartoe bekrachtigd wil hebben. De derde groep wil amnestie pas na een rechterlijke uitspraak. In het rapport spreken de meeste organisaties hun vertrouwen uit in de rechterlijke macht. "Alleen vinden ze dat er meer informatie naar het volk toe gegeven moet worden", zegt Ramdin. Het rapport is vrijblijvend en legt het staatshoofd geen verplichtingen op, zegt Ramdin. De komende periode zullen ook de ministers van Buitenlandse Zaken en die van Justitie en Politie het rapport in handen krijgen. Ramdin was in Suriname op dienstreis en heeft met Venetiaan ook over politieke ontwikkelingen op het Westelijk Halfrond van gedachten gewisseld.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-02-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics