Nickerie.Net, zaterdag 02 februari 2008


TAS mengt zich in sms-dispuut  Telesur vs Digicel-Uniqa

Vernon Texel, 02/02/2008

Paramaribo - Telecomwaakhond TAS nodigt binnenkort de drie telefoonmaatschappijen uit om te komen tot oplossing van het sms-dispuut tussen Digicel en Uniqa enerzijds en Telesur anderzijds. Hoewel bemoeienis van het instituut in dit conflict wettelijk beperkt is – sms-diensten zijn namelijk niet gereguleerd – is het altijd bevoegd in te grijpen in “situaties waar er sprake is van misbruik van marktkracht of samenspannen om vrije concurrentie ten eigen voordele te preken”, reageert TAS-directeur Jetty Olff op schriftelijke vragen van dWT. Al geruime tijd voeren de twee nieuwe telefoonmaatschappijen, geďnspireerd door de maatschappelijke opinie, de druk op Telesur op om ook voor sms-diensten de zogenoemde interworking-overeenkomst te sluiten. Dit maakt het mogelijk dat abonnees van de drie maatschappijen behalve bellen, ook berichten via de mobiele telefoon kunnen versturen. Op enkele technische zaken na is dit al een feit tussen klanten van Digicel en Uniqa.

“In het geval van diensten die niet gereguleerd zijn en derhalve onder het mechanisme van vraag en aanbod vallen, zijn de bevoegdheden van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname nogal beperkt. Dit geldt ook voor sms-interworking”, verduidelijkt Olff. Toch acht ze het nodig partijen op te roepen om in het belang van de gemeenschap zo spoedig mogelijk tot het sluiten van deze overeenkomst over te gaan. De regels van liberalisatie zijn terug te voeren naar de zogenoemde ‘Schedule of specific commitments in basic’ van de Wereld Handelsorganisatie (WTO). Sterker nog: “wereldwijd worden mobiele diensten – telefonie en sms – ook niet gereguleerd.

De Surinaamse wetgevende instanties hebben er echter voor gezorgd dat telefonie gereguleerd is om controle te kunnen uitoefenen op de tarieven, met name de kostenstructuur en om het belang van de consument te beschermen”, legt de TAS-directeur uit. Daarnaast gaat de liberalisatie van de markt veel verder dan alleen mobiel bellen. De komende maanden worden vergunningen uitgegeven voor het verlenen van internetdiensten en het opereren van callcenters. Van verschillende vergunningsaanvragen voor het leveren van deze diensten heeft de TAS inmiddels de rechten goedgekeurd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-02-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics