Nickerie.Net, zaterdag 02 februari 2008


Mahin Jankie: 'Surinaams Inspraak Orgaan heeft Verhagen verkeerd geïnformeerd'

Nancy de Randamie, 02/02/2008

Paramaribo - Volgens Mahin Jankie, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Nederlanders, VSN, heeft het Surinaams Inspraak Orgaan, SIO, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, in 2005 verkeerd advies gegeven omtrent de Toescheidingsovereenkomst.

Verhagen zou daarom minder moeite willen doen in vergelijking met de Tweede Kamer om deze overeenkomst zoals die er nu ligt, te willen behouden. Zo zegt de bewindsman niet naar een internationale rechter te willen stappen indien Suriname de Toescheidingsovereenkomst eenzijdig opzegt. Verhagen zei woendag tijdens het Algemeen Overleg van de commissie Buitenlandse Zaken over Suriname dat de Toescheidingsovereenkomst weliswaar moet worden gehandhaafd, maar openlijke regeringssteun in de naleving van deze overeenkomst door de Suriname zegde hij niet toe. “Op dit moment worden heel wat rechten uit de Toescheidingsovereenkomst met de voeten getreden door Suriname,” aldus Jankie.

Het SIO is het orgaan dat de Nederlandse regering advies geeft over zaken die Surinamers in Nederland raken. Jankie legt uit hoe 'verkeerd advies' van het SIO de zienswijze van Verhagen negatief heeft beïnvloed. “In het advies, dat in 2005 is afgegeven, heeft het SIO gezegd dat artikel 5, lid 2 uit de Toescheidingsovereenkomst geschrapt is. Maar dat klopt niet. Dit verhaal doet al heel lang de ronde, maar het artikel is nooit geschrapt. Desondanks is door het SIO een nieuwe regeling voorgesteld, die minder vergaand is. Dit voorstel wil de minister nu wel overnemen. Ook is gezegd dat het verdrag eenzijdig kan worden opgeheven, maar ook dit is juridisch niet mogelijk”, benadrukt Jankie.

In artikel 5, lid 2 uit de Toescheidingsovereenkomst staat dat 'meerderjarige Nederlanders die in Suriname zijn geboren samen met hun gezin onvoorwaardelijk tot de Republiek Suriname dienen te worden toegelaten en daar te worden behandeld als ware het Surinamers'. Ondanks het feit dat een kamermeerderheid zich heeft uitgesproken voor behoud van de Toescheidingsovereenkomst, blijft Jankie ontevreden.

“De minister is verkeerd geïnformeerd door het SIO.” De VSN-voorzitter had gedacht dat het SIO zijn fout per brief aan de minister had doorgegeven. Dit zou zijn afgesproken tijdens een overleg op 21 januari jongstleden. Bij dit overleg waren Chantal Gill'ard van de PvdA, Harry van Bommel van de SP, beide leden van de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken, de VSN en het SIO aanwezig. Het Surinaams Inspraak Orgaan zou toen zijn fout openlijk hebben toegegeven. “Daarna is direct afgesproken dat zij dit aan de minister kenbaar zouden maken middels een brief. Dat is niet gebeurd zo bleek woensdag. De minister denkt nog steeds dat de Toescheidingsovereenkomst eenzijdig kan worden opgezegd.”

“Blij” was Jankie wel met het pleidooi van Van Bommel. “Die gaf aan dat Nederland naleving van de Toescheidingsovereenkomst bij Suriname moet afdwingen.” Ook over het pleidooi dat Van Bommel over het AOW-gat en de AWBZ hield is Jankie “erg tevreden”. Het issue van het AOW-gat is donderdag opnieuw besproken tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-02-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics