Nickerie.Net, dinsdag 05 februari 2008


CDA: 'Gelijke behandeling voor Surinaamse stagiaires'

Filia Enser, 04/02/2008

Paramaribo - Surinaamse studenten moeten, indien gewenst, makkelijker stage kunnen lopen in Nederland, vindt CDA-kamerlid Kathleen Ferriër. Omgekeerd lijkt dit namelijk veel eenvoudiger. De daad moet nu bij het woord worden ge-voegd als steeds geroepen wordt dat Suriname “niet zomaar een buitenland is”. Ferriër bracht dit onderwerp namens haar fractie vorige week woensdag weer aan de orde in het algemeen overleg Suriname dat gevoerd is in de Tweede Kamer. “Suriname is niet zomaar een buitenland”, wordt steeds gezegd. Suriname is lid van de Nederlandse Taalunie.

Kathleen Ferrier

Dat was een reden voor onderwijsminister Ronald Plasterk om in te voeren dat voor studenten uit Suriname niet de hogere collegetarieven gelden die voor studenten van buiten de Europese Unie gelden. “Al veel eerder heb ik bij hem ook de zaak van de stagiares aangekaart. Ik ben voornemens dat zeer binnenkort weer te doen, tijdens een overleg met hem”, reageert het kamerlid op vragen van dWT. Het is overigens niet bekend hoeveel Surinaamse stagiaires er nu in Nederland zitten, terwijl naar schatting rond de 1.000 Nederlandse stagiaires Suriname jaarlijks aandoen.

Ferriër pleit daarom voor onderzoek en dat de zaak in het Nederlandse kabinet wordt besproken. Volgens haar moet Suriname ook op onderwijsvlak een bijzonder buitenland blijven. De CDA-fractie wil in elk geval “dat uitgezocht moet worden hoe het precies zit en dat we dan moeten kijken wat er mogelijk en haalbaar is. Wij zijn niet een partij van lege woorden en loze beloftes”, zegt Ferriër. Ze zal zich dan ook sterk blijven inzetten om deze zaak ‘rechtgetrokken’ te krijgen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

04-02-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics