Nickerie.Net, dinsdag 05 februari 2008


Overheid domineert Surinaamse economie te veel

Fenny Zandgrond, 04/02/2008

Paramaribo - Suriname is op de 2008 Index of Economic Freedom van de gezaghebbende Heritage Foundation dit jaar ge-daald van de 133ste naar de 118de plaats. Heritage blijft struikelen over de dominante overheid, ongelijke behandeling van investeerders, grote politieke bemoeienis in het bankwezen en het onderbezet rechtssysteem. Daarnaast floreert de corruptie, is het nationaal financieel systeem verouderd en het investeringsklimaat onvriendelijk. Het liberalisatieproces is met “slechts” 0,5 procent vooruitgegaan naar 53,9 procent.

De ranglijst is dit jaar uitgebreid met vier territoria naar 161 beoordeelde landen. Gerekend over de Amerika’s is Suriname 24 van 29 landen. Het land scoort alleen hoog als het gaat om de arbeidsmarkt. Volgens Heritage zouden de flexibele arbeidswetten de productiviteit moeten verhogen en banencreatie prikkelen. Ook de goedkope secundaire voorzieningen en het ontbreken van een minimumloon zouden investeringen moeten aanwakkeren. De corruptie is echter landelijk wijdverspreid, maar vooral om-vangrijk bij de uitvoerders. Tekort aan manschappen bij de politie beperkt gedegen onderzoek van fraude. Het onderontwikkelde financieel systeem wordt sterk beïnvloed door de regering. Financiële wetten zijn ‘ouderwets', de controle slecht, met als resultaat aanhoudende internationale bezorgdheid over witwaspraktijken.

Drie van de acht commerciële banken beheren 87 procent van het kapitaal. Twee van de drie grote banken zijn staatsbezit. Ook baart het hoge bedrag aan onafgeloste schulden zorgen. Financiële instellingen die niet tot het bankwezen behoren, zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, zijn eveneens ondermaats. Investeringen worden, ondanks het bureau In-vestSur en de one-stop-window van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, gehinderd door de om-slachtige bureaucratie, het tekort aan gespecialiseerde rechters, meningsverschillen bij het volk over buitenlandse investeringen en onduidelijke wetgeving.

Buitenlanders mogen slechts US dollar rekeningen openen na goedkeuring van de Deviezen Commissie en betalingen en overmakingen zijn gelimiteerd. In de handelssector zorgen niet-transparante regels, im- en exportbelastingen en restricties voor hoge kosten. Belasting van het loon en voor ondernemingen in Suriname zijn hoog en bedragen gemiddeld 21,5 procent van de staatsinkomsten. Daartegenover zijn de overheidsuitgaven – consumptie en overmakingen – van gemiddeld 30,1 procent van de inkomsten te hoog. Privatisering blijft moeilijk, waardoor overheidsbemoeiens gehandhaafd blijft.

Hoge inflatie en onstabiele prijzen kenmerken de matige monetaire vrijheid. De overheid beïnvloedt prijzen door wetten, staatsnutsbedrijven en het basispakket goederen. Eigendomsrechten zijn niet verzekerd door het tekort aan rechtsprekers en de afwezigheid van intellectueel recht.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

04-02-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics