Nickerie.Net, woensdag 06 februari 2008


Japans onderzoek: geen toename hersentumoren door mobiel bellen

Dimitri Reijerman

Tokio - Mobiele telefoons zorgen niet voor een groter risico op het ontstaan van hersentumoren, zo blijkt uit Japans onderzoek. Ook personen die al meer dan tien jaar gsm's gebruiken, zouden niet in de gevarenzone verkeren.

Effect van gsm's op hersenenBij het onderzoek is gekeken naar het effect van elektromagnetische golven op verschillende delen van de hersenen, schrijft Reuters. Wetenschappers van de Women's Medical University in Tokio vergeleken het telefoongebruik van 322 patiŽnten die waren getroffen door een hersentumor, met het gsm-gebruik van 638 gezonde mensen. Hieruit bleek dat het regelmatig aan het oor zetten van een mobiele telefoon geen verhoogd risico op het ontstaan van hersentumoren veroorzaakt.

Uit verdere statistieken en onderzoeken blijkt verder dat sinds 1980 het aantal hersentumoren niet significant is gestegen, ook niet bij gebruikers die al meer dan tien jaar mobiel bellen. De conclusies staan haaks op een Zweeds onderzoek uit 2006 (zie artikel hieronder), waaruit juist zou blijken dat 'zware' gsm-gebruikers een verhoogd risico op het oplopen van een kwaadaardige hersentumor hebben.

Er wordt al ruim zestig jaar onderzoek gedaan naar de mogelijk schadelijke effecten van elektromagnetische golven op de mens, maar eenduidige conclusies zijn nooit getrokken. Toch is sinds de opkomst van de mobiele telefoon de scepsis bij het publiek gegroeid, en er verschijnen regelmatig berichten die het wantrouwen, al dan niet terecht, voeden. Zo concludeerde een groep wetenschappers onlangs dat de straling van gsm's de nachtrust negatief beÔnvloedt. Zolang de wetenschappers het echter oneens zijn over de mogelijke gevaren van gsm's, blijft de relevantie van dergelijke onderzoeken discutabel.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Tweak

06-02-2008


'Langdurig gebruik gsm verhoogt kans op hersentumor'

Bron: Reuters

Zweedse onderzoekers beweren dat 'zware' gsm-gebruikers een verhoogd risico hebben op het oplopen van een kwaadaardig hersentumor. Mensen die vanaf hun twintigste minimaal een uur per dag een gsm gebruiken en daar minstens tien jaar mee doorgaan, zouden een 3,4 maal zo hoge kans op een kwaadaardig hersentumor hebben.

 Vorig jaar vonden onder meer de Gezondheidsraad en een Europees onderzoek geen aanwijzingen voor een dergelijk risico. Allebei deze onderzoeken wezen echter op de noodzaak van verder onderzoek om uitspraken te kunnen doen over schadelijke effecten op de lange termijn.

De Zweden onderzochten het mobiele telefoongebruik van circa tweeduizend kankerpatiŽnten en een even grote controlegroep. Ruim negenhonderd hadden een kwaadaardig hersentumor, waarvan tien procent tot de groep 'zware gsm-gebruikers' behoorden. De onderzoekers zeggen dat er een significant verband werd gevonden tussen de kant van het hoofd waar de tumor zich bevindt en waar de telefoon tegen het oor wordt gehouden. Onderzoeksleider Kjell Mild zegt dat het het beste is om een handsfreeset te gebruiken om het risico te beperken. Volgens Mild gaat het om de grootste langetermijnstudie tot nu toe en is Zweden het land bij uitstek om langetermijnrisico's in kaart te brengen omdat mobiele telefoons er al sinds 1984 in zwang zijn.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Reuters

03-04-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics