Nickerie.Net, zaterdag 09 februari 2008


Wereldwijd in 25 jaar 3.6 miljoen hectare mangrovebos verdwenen

Paramaribo - In een tijdbestek van 25 jaar, tussen 1980 en 2005, is ruim 3,6 miljoen hectare, oftewel 20 procent van het totaal aan mangrovebos op aarde verdwenen. De VN-voedsel en landbouworganisatie FAO spreekt in een rapport van een zeer alarmerende situatie. Volgens het in januari uitgegeven rapport heeft Suriname, in de afgelopen 25 jaar, relatief slechts 6 procent mangrovebos verloren. Het land staat met een totaal van 114.400 hectare ofwel 6 procent, op de vijfde plaats van landen in Zuid-Amerika met de meeste mangrovegebieden. Volgens de FAO is de economische en milieuschade van de verloren gegane mangrove niet meer in geld uit te drukken. De organisatie roept de wereldgemeenschap, in het bijzonder overheden, op tot drastische maatregelen voor de bescherming van mangrove.

Roeiers temidden van mangrovebegroeiing.

De grootste verliezen van mangrove in de wereld komen als gevolg van ongebreidelde houtkap en afgravingen naar zand en schelpen, zoals in AziŽ waar ruim 2 miljoen hectare mangrove is vernield. AziŽ wordt gevolgd door Noord- en Centraal-Amerika met respectievelijk 690.000 en 510.000 hectaren vernietigd mangrovebos. Op landelijk niveau bezetten IndonesiŽ, Mexico, Pakistan, Papua-Nieuw Guinea en Panama de eerste plaatsen met de meeste vernietigingen van mangrovegebieden. In deze vijf landen is het aantal vernielde mangrovegebieden net zo groot als in Jamaica (ongeveer 10.991 vierkante kilometer groot). Ook Vietnam, Malaysia en Madagaskar worden gerekend tot landen met grote verliezen.

Een positieve noot is volgens FAOís senior officer Mette Wilkie, dat een aantal landen met succes heeft gewerkt aan de bescherming en het behoud van mangrove-aanplanten.

 

Suriname Globaal bekeken is de Surinaamse situatie heel goed te noemen. Echter moet volgens Haydi Berrenstein, bioloog bij Conservation International Suriname (CI), belast met wetenschap en bewustwording, veel meer worden gedaan om de gemeenschap bekend te maken met de waarde en functie van mangrove. Dat nu in Coronie een kunstwerk moet worden gebouwd om het zeewater tegen te houden, zou niet nodig zijn wanneer jaren geleden op een juiste manier met de mangrove was omgegaan. De burgers zouden zich er niet van bewust zijn dat tijdens de koloniale periode al was beslist dat Paramaribo-Noord in feite bestemd was als bufferzone en nooit een bouwbestemming had mogen krijgen. Berrenstein legt uit dat de hele Oost-Westverbinding gebouwd is op een Ė hoger gelegen Ė schelprits.

Alles dat dus ten noorden van deze rits ligt, is automatisch lager gelegen. Het in stand houden en stimuleren van mangrove is daar heel belangrijk. De bezorgdheid geldt ook voor de situatie in het Weg naar Zee-gebied. Daar is de parwa-populatie volledig vernietigd en daarmee ook de natuurlijke zeewering. Zowel Berrenstein als Hesdy Esajas, onderhoofd van de dienst 's Land Bos Beheer (LBB), wijst erop dat mangrove bijzondere functies heeft, zoals een reinigende werking, bescherming van kuststroken tegen overstromingen, een bron voor flora en fauna, kraamgebied voor verschillende diersoorten zoals trekvogels, maar ook voedselbron en habitat voor verschillende dieren.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08/02/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics