Nickerie.Net, zaterdag 16 februari 2008


Hoorzittingen decentralisatie slecht bezocht

Asha Chaturi, 16/02/2008

NIEUW NICKERIE - De hoorzittingen in het district Nickerie zijn slecht bezocht. Dit is volgens districtsadministrateur Jogeswar Nageswar te wijten aan de slechte mobilisatie van de Nickeriaanse gemeenschap. De ressortraadsleden (rr), die de Nickeriaanse bevolking hadden moeten optrommelen, zeggen dat zij niet op de hoogte zijn gesteld dat er hoorzittingen zouden worden gehouden. Via de media hebben zij dit nieuws moeten vernemen, waardoor er van mobilisatie geen sprake kon zijn.

Een beeld van de opkomst bij een van de hoorzittingen in Nickerie. De slechte opkomst wordt verweten aan de slechte mobilisatie van de gemeenschap, waarbij zelfs leden van de regionale organen niet op de hoogte waren.-.

De hoorzittingen, die worden gehouden in het kader van het decentralisatieprogramma van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, zijn afgelopen zaterdag gestart in Paradise, waarna Wageningen, de Westelijke polders en Henarpolder volgden. Zij werden donderdag afgesloten in Nieuw-Nickerie.

De Nieuw Frontparlementariėrs Kries Matai (VHP) en Carmelita Ferreira (NPS) ergeren zich aan de slechte voorbereiding, waardoor Nickerie niet optimaal heeft kunnen participeren.

Volksvertegenwoordiger Harriet Ramdien (VVV/DNP2000) zegt dat ondanks de lage opkomst de mensen heel actief hebben geparticipeerd. Onder meer de slechte infrastructuur en milieuvervuiling werden in alle ressorten aangehaald als problemen die aanpak behoeven. In de westelijke polders voert de kafverbranding de lijst aan.

In de hoorzittingen krijgen de burgers de gelegenheid hun wensen en grieven kenbaar te maken alsook oplossingsmodellen aan te dragen. Daarna wordt er een ressortplan gemaakt door de rr-leden. Dit plan moet uiteindelijk uitgroeien tot een districtsplan, dat eind maart naar het Planbureau moet voor toetsing aan het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma.

Eind mei gaat de districtsbegroting 2009 naar de regering via de minister van Regionale Ontwikkeling voor inbedding van de districtsbegroting in de staatsbegroting van de departementen. Na goedkeuring in het parlement stelt het districtsbestuur van Nickerie het jaarplan 2009 op en informeert de burgers wat uiteindelijk in 2009 wordt uitgevoerd. Niet alle zaken die zijn aangekaart, kunnen worden uitgevoerd.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15/02/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics