Nickerie.Net, woensdag 05 maart 2008


Padieboeren hebben straks lak aan rijst voor de lokale markt
Geplaatst: 22/02/2008

Nickerie -  Padieboeren in het district Nickerie zeggen dat zij straks lak zullen hebben aan de voorziening van rijst voor de lokale markt. Het aanhoudende tekort aan ureum en nu ook de wateroverlast die zij ondervinden, maken dat de boeren veel minder zullen oogsten. Amriet Hira haalde aan dat boeren in de westelijke polders enorm veel last ondervinden van water daar problemen niet tijdig en correct worden aangepakt. Zo is er volgens hem geen aandacht besteed aan de Clara-verdeelbak, die water naar de verschillende gebieden moet distribueren. Al meer dan vijf jaren zijn daar zaken aan het verrotten, met als gevolg dat er problemen ontstaan..

Loosleidingen zitten vol met water en zijn ook nog dichtbegroeid op locaties. Afwatering in de westelijke polders is slecht. Er moet naar zeggen van Hira een pomp door de overheid worden geplaatst te Post Rotterdam. Of moet de overheid een loosleiding uitgraven die uitmondt in de Corantijnrivier.

Harinanan Oemraw deelde DBS mede dat boeren in de oostelijke polders ook last hebben van water. Dit maakt het voor hen ernstig moeilijk om hun gewas te bemesten. Oemraw is niet te spreken over het tekort aan ureum. Hij zegt dat de importeur met allerlei smoesjes de boeren zit te misleiden. Oemraw zei dat verrottingsverschijnselen aan het gewas niet zijn uitgesloten. Zelf verwacht hij dat de padieopbrengst niet denderend zal zijn als zaken zich zo verder continueren.

DBS heeft verder kunnen vernemen dat één van de importeurs dit weekend zo’n 1.200 ton ureum binnenhaalt, maar dat het bij lange na niet genoeg zal zijn. Ook zijn er nog twee importeurs bezig een partij ureum binnen te halen. De ureumproblematiek is een steeds terugkerende situatie, zegt Oemraw. Er is veel vraag naar rijst in het buitenland. Er is geen enkel garantie dat de lokale markt voorzien zal worden, omdat velen gezien de liberalisatie van de sector, hun rijst zullen exporteren.

Harinanan Oemraw wil verder kwijt dat zij tot de dag van vandaag geen enkel antwoord hebben gekregen met betrekking tot restitutie op brandstof. Het verwondert hen dat zij ook belasting betalen op geïmporteerd brandstof ondanks het feit dat zij al belasting betalen. Dit vindt Oemraw lariekoek. Volgens hem moet het hele belastingsysteem opnieuw herzien worden. Vandaar dat zij steeds om de restitutie vragen en de regering die dit verzoek maar in de doofpot blijft proppen, omdat zij een kortzichtige kijk heeft op zaken, zegt Oemraw.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

22/02/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics