Nickerie.Net, woensdag 05 maart 2008


Harriet Ramdien: ‘Wat doet het NJP nou?’
Geplaatst: 26/02/2008

Nickerie -  ‘Wat doet het Nationaal Jeugdparlement (NJP) nou? Als je ziet dat jongeren buiten het NJP groepen gaan vormen om zaken te realiseren in het belang van de jongeren, vraag ik me af wat er mis is onder de jongeren. Waarom is het NJP niet bij dit project? Functioneert het NJP niet optimaal naar de jongeren toe, waardoor jongeren behoefte hebben om een eigen groep op te richten?’ Dit zijn allemaal vragen die rijzen bij parlementariër Harriet Ramdien van Nickerie. Zij is één van de personen die gisteren was uitgenodigd door leden van de organisatie Surinaamse Jongeren Activisten (Surja), omdat de Surja-leden van Nickerie het initiatief hebben genomen om 115 duikers te laten plaatsen in de Aloepiestraat te Nickerie. Dit is niet alleen in het belang van de studenten die daar naar school gaan, want een straat is natuurlijk voor algemeen gebruik.

Voor advies, hulp en sponsoring, heeft Radindranath Moerahoe, lid van Surja en lid van de Jeugddistrictsraad, mensen van het bedrijfsleven uitgenodigd, en vertegenwoordigers van de districtscommissaris, EBS en Openbare Werken (OW). Ramdien zegt dat zij dit initiatief van deze jongeren bewondert en volledig achter dit project staat. Toch had zij verwacht dat het NJP hierbij betrokken zou zijn. ‘Maar het maakt niet uit of het van het NJP afkomt of jongeren van een andere groep, ik ben al blij genoeg dat jongeren het initiatief nemen om dit te bewerkstelligen’, geeft Ramdien aan. ‘Ik vind dat jongeren nog steeds te passief zijn, en op deze manier zie je dat die passiviteit een beetje weggewerkt wordt.’ De parlementariër heeft de jongeren beloofd dat zij op haar hulp kunnen rekenen.

Moerahoe zegt dat er een begroting is gemaakt en dat het gaat om SRD 33.000. ‘OW heeft toegezegd om arbeidskrachten in te zetten en een tractor’, verklaarde Moerahoe. ‘Maar we hadden ongeveer 70 bedrijven uitgenodigd en er waren maar 5 aanwezig.’ Alhoewel het hiermee lijkt alsof het bedrijfsleven hen in de steek heeft gelaten, is hij toch erg optimistisch gestemd. ‘We zoeken nog steeds naar sponsors, maar de volgende stap is om activiteiten te organiseren om geld bij elkaar te krijgen en we zullen studenten van diverse scholen om een vrijwillige bijdrage vragen’, aldus Moerahoe. Verder geeft mr.Harish Monorath aan, dat Surja-leden van andere districten ook een bijdrage zullen leveren.


Natalie de Bruijn

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

26/02/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics