Nickerie.Net, woensdag 05 maart 2008


Nickerie in beroering - Brandstoftank politie Nickerie leeg
Geplaatst: 26/02/2008

Nickerie -  De politie van Nickerie zit al meer dan twee weken zonder brandstof. De gewestelijke politiecommandant, Kenneth Bruining, zei dat dit probleem erg stagnerend werkt in de uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Bruining haalde aan dat hun brandstofopslagtank, die een opslagcapaciteit van 7000 liter heeft, tot de bodem leeg is en er geen druppel meer uitvloeit. Ook de verschillende locaties waar zij een beetje mochten “lenen”, willen nu hun geld over de toonbank zien en niet blijven leveren tot in lengte van dagen. De politiefunctionaris zegt dit ten zeerste te begrijpen. Politiewagens kunnen randje kantje uitrijden wat geen gezonde zaak is voor de opsporingsambtenaren.

Bruining zei ook dat zulks na heel lange tijd zich weer voortdoet in Nickerie. Gezien de situatie in het buurland Guyana is het wel gewenst dat de politie te allen tijde is staat om uit te rukken en patrouilles uit te voeren. Een blijvend tekort aan dieselbrandstof maakt dat de bewakers niet adequaat kunnen functioneren en dat de veiligheid in en rondom Nickerie ernstig in gevaar is. Haast elke dag en elk moment doen er zich calamiteiten voor binnen de gemeenschap.

De burgerij die de situatie op de voet volgt, heeft verontwaardigd en bezorgd gereageerd. Ze ziet graag dat het probleem gauw wordt opgelost. Uit betrouwbare bron heeft DBS vernomen dat de korpsleiding al geruime tijd op de hoogte is van dit ernstige brandstoftekort, maar dat er nog geen acties worden ondernomen. De burgerij maakt nu slapeloze nachten door. Nu bekend is dat de politie zonder brandstof zit, hebben minder goed bedoelende personen meer vrij spel om hun criminele praktijken zowel te land als te water uit te voeren.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

26/02/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics