Nickerie.Net, woensdag 05 maart 2008


Rijstboeren Wageningen hebben nog steeds geen grondbeschikking
Geplaatst: 28/02/2008

Nickerie -  Rijstboeren van Wageningen zijn momenteel ‘gestrand’ met hun bereidverklaringen die zij in december van het afgelopen jaar hebben ontvangen uit handen van vicepresident Ramdien Sardjoe. Enkele insiders, die niet bij naam genoemd willen worden, betitelen deze kwestie als ‘heel erg’ en ‘zeer gevoelig’. Vooral wanneer in ogenschouw wordt genomen dat zij helaas niet veel kunnen met hun bereidverklaringen. Zo kunnen zijn geen lening aangaan bij de bank. Dit druist sterk in tegen de uitlatingen die zijn gedaan door regeringsfunctionarissen bij de uitreiking, dat de rijstboeren in staat zouden zijn nu zelfstandig over te gaan tot het verbouwen van padie.

‘Deze kwestie is heel gevoelig. Wij zijn bezig zaken intern voor te bereiden’, werd aan DBS medegedeeld. Zo zijn er gesprekken gevoerd met deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en een lokale bankinstelling. Punt van bespreking was het financieren van de rijstboeren, zodat zij in staat zijn over te gaan tot het planten van padie. ‘Wij doen onze uiterste best om geld los te krijgen.’

DBS die ook een bewoner van Wageningen sprak, kreeg ook hetzelfde verhaal te horen. De rijstboeren zijn van mening dat zij in de maling zijn genomen door de regering, maar durven dit niet luidop te zeggen. ‘Aan ons was gezegd dat wij na december binnen een periode van zes maanden onze grondbeschikkingen zullen krijgen. Als wij straks breedvoerig in de pers treden wordt dit hele proces vertraagd.’ De rijstboeren die vrezen het slachtoffer te worden van represaille, zitten maar te hopen dat zij spoedig hun bereidverklaringen in handen krijgen waarna zij zelfstandig kunnen overgaan tot het planten van padie. Zij hebben wel geluiden opgevangen dat zij het komende weekend bezoek krijgen van regeringsfunctionarissen om verder te praten over deze kwestie. De vicepresident wordt geacht ook deel uit te maken van de delegatie.


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28/02/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics