Nickerie.Net, woensdag 05 maart 2008


Nieuw crematieoord voor Nickerie

Geplaatst: 28/02/2008

Nickerie -  De Stichting Crematie - en Begrafenisfonds Nickerie heeft de afgelopen periode bergen werk verzet om het nieuwe crematieoord af te krijgen. Voorzitter Premnath Sookha deelde DBS mede dat de financiering van de kosten voor de opzet van het nieuwe gebouw, emplacement en crematielocaties voortgekomen is uit middelen van het Nickeriaanse bedrijfsleven. Voordat begonnen was met de uiteindelijke bouw, heeft de stichting alle grondpapieren welke voorheen niet in orde waren in orde gemaakt. Het gebouw dat een stalen dakconstructie heeft, en een grootte heeft van 17m x 15m, is binnen een periode van een jaar opgezet. Voorts heeft de stichting ook ervoor zorggedragen, dat het emplacement betegeld is. Het gebouw kan zeker meer dan 500 mensen accommoderen en beschikt verder over twee toiletgroepen.

De Stichtingsvoorzitter benadrukt dat het hier gaat om een algemeen crematieoord, dat dus door iedereen gebruikt mag worden, ongeacht ras, geloof en kleur. Qua onderhoud zei Sookha dat deze verder door het bestuur gecoördineerd zal worden. Het nieuwe oord is op dezelfde locatie te Rijsdijksluis verrezen en biedt nu de mogelijkheid dat er vier crematies simultaan kunnen worden uitgevoerd. Met de uitvaartbedrijven is er een goede samenwerkingsverband, zegt Sookha.

Wil men gebruikmaken van het crematieoord, dan is het bestuur nog altijd het juiste aanspreekpunt. Men zal wel een kleine “fee” moeten betalen voor gebruik. Tijdens de bouw hebben zich geen noemswaardige problemen voorgedaan en is alles volgens planning op de juiste manier uitgevoerd. Het algemene crematieoord wordt op vrijdag 7 maart officieel in gebruik genomen. De Stichting Crematie- en Begrafenisfonds is het bedrijfsleven van Nickerie bijzonder erkentelijk alsook een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit crematieoord. Nabestaanden van overledenen zullen nu beter in staat zijn, om afscheid te nemen van hun dierbaren.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

27/02/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics