Nickerie.Net, maandag 03 maart 2008


Minister Santokhi: “Nickerie is veilig, we zijn heel scherp”
Geplaatst: 03/03/2008

Nickerie -  De minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, vertoefde in het weekeinde samen met vicepresident Ramdien Sardjoe in Nickerie. Hij verklaarde tegenover mediawerkers dat er over diverse aspecten gesproken is. Zo was ook de factor veiligheid aan de orde. De gewestelijke politiecommandant, Kenneth Bruining, heeft bevestigd dat er een optimale beleving te constateren is van de veiligheid in Nickerie en dat vanuit de centrale regering er veel maatregelen de afgelopen periode getroffen zijn om de landelijke veiligheid overal in het land op te voeren en deze te garanderen.

Min. Santokhie VP R. Sardjoe

Minister Santokhi haalde aan dat Justitie en Politie meer dan alleen bestaat uit politie. De bewindsman zei met betrekking tot de situatie in het buurland Guyana, dat de zaak geheel en goed wordt gevolgd door de regering alsook vanuit de operationele en inlichtingendiensten. Zelf zegt hij ook persoonlijk contact te hebben gehad met de Guyanese minister van Binnenlandse Zaken, Clement Rohee. Zij hebben gesproken over de nauwere samenwerking tussen beide politiediensten om informatie uit te wisselen en gezamenlijk ervoor te zorgen dat indien personen die zich ernstig schuldig maken aan misdaden, gezocht worden en pogingen zouden ondernemen om richting Suriname te komen, ze heel snel te detecteren en daarop adequaat te reageren. “Wat dat betreft zijn we heel scherp.”

De minister deed ook nog uit de doeken dat er informatie de afgelopen periode binnen is gekomen als zou Guyana’s meest gezochte crimineel Rondell Suriname zijn binnengekomen. De politie heeft op elke melding optimaal gereageerd. Echter is het totnogtoe alleen maar loos alarm. De politie blijft reageren op de meldingen, wat aangeeft dat er betrokkenheid is van de gemeenschap die alert is en een goed samenspel moet blijven hebben met de zonen van Hermandad. Totnogtoe zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat criminelen die deze kant willen uitwijken, het benauwd zullen krijgen.

Gewestelijke politiecommandant, Kenneth Bruining, hield de minister voor dat er veel controles worden gehouden op het wegennetwerk. Andere mazen in het geheel, worden verder goed in de gaten gehouden door eenheden van de inlichtingendienst. Er zijn volgens minister Santokhi voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Hij doet een beroep op de gemeenschap om snel te reageren als zij ergens lont ruikt.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

03/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics