Nickerie.Net, maandag 03 maart 2008


Vp Ramdien Sardjoe: SRD 2.7 miljoen uitgegeven voor de rijstsector
Geplaatst: 03/03/2008

Paramaribo -  Vicepresident (vp) Ramdien Sardjoe die in het weekend een bezoek aan Nickerie heeft gebracht, liet zich wederom goed informeren over de gang van zaken in het district. Zo werd onder andere aan hem gerapporteerd over de huidige woon- en leefsituatie van de mensen in Nickerie. De vp kreeg verder informatie met betrekking tot de veiligheid, infrastructuur en het districtsbestuur. Sardjoe zegt dat Nickerie geassocieerd is met de landbouw en de verbouw van rijst. Dit is volgens hem steeds onderhevig aan een aantal voorwaarden zoals het voeren van een goed watermanagement. Met betrekking tot dit aspect is aan hem gerapporteerd dat in zowel de oostelijke, westelijke als de middenstandspolders er in voldoende mate aandacht is besteed aan de waterbeheersing. Aan de orde is gekomen het ophalen van de loostrenzen over een afstand van bijkans 140 kilometers.

De vicepresident deelde mede dat er een bedrag van SRD 2.7 miljoen is besteed in de sector. Hiermee benadrukte de vp dat het aandeel vanuit de regering voor het creŽren van voorwaarden voor de rijstsector in voldoende mate gewaarborgd is. Van belang vond de vicepresident te vermelden dat de zorg van deze waterbeheersing niet enkel van het moment is, maar dat aan de contractvoorwaarde ook een bepaling was opgenomen dat men verplicht is gedurende het gehele jaar door zorg te dragen voor onderhoud. Dit betekent dat het niet betreft een eenmalige situatie van 2 a 3 maanden waar onkruid weer overneemt.

Voor wat betreft de overheid zegt Sardjoe dat deze heeft voldaan aan de criteria, maar dat het gedeelte waar de particulieren verantwoordelijk zijn voor onderhoud, dat deze in vele gevallen veel te wensen overlaten. Het ligt volgens de vicepresident in de bedoeling om ook daaraan te werken, waarbij de waterschappen een belangrijke rol moeten vervullen. Het voornemen bestaat om tenminste twee van de waterschappen zover te krijgen dat aan de structuren de nodige voorzieningen kunnen worden getroffen.

Vicepresident Ramdien Sardjoe wilde verder kwijt dat er goede perspectieven zijn met betrekking tot de prijs van padie. Volgens hem werkt dit stimulerend bij de boeren, die zich dan ook inzetten om het maximale te kunnen halen. Het betekent volgens de vp een heel goed teken voor de padieboeren en in ruimer verband voor de totale natie. Er is 20.000 hectare ingezaaid. De padieoogst in Nickerie is reeds op enkele plaatsen al van start gegaan. De vicepresident heeft verder nog in besloten verband, waar de pers niet bij mocht zijn, consultaties gevoerd met DR- en RR-leden en andere partijstructuren in Restaurant New China.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

03/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics