Nickerie.Net, maandag 03 maart 2008


Herstel Oost-Westverbinding prioriteit voor regering

NIEUW NICKERIE - "De regering stelt herstel van het weggedeelte tussen de Coppename- en de Saramaccarivier van de Oost-Westverbinding als prioriteit. Dat deel van de Oost-Westverbinding in het district Saramacca bevindt zich in een zodanige staat, dat de weg een structurele aanpak nodig heeft." Vicepresident (vp) Ramdien Sardjoe, die zaterdag op bezoek was in Nickerie, heeft dat gezegd. Volgens hem is de weg al aanbesteed en zou de regering daarover al een besluit hebben genomen. Het geld is echter nog ontoereikend voor dit project, vertelde de vp. Na de rehabilitatie van de Oost-Westverbinding zal de regering ook aandacht besteden aan de rehabilitatie van de verharde en zandwegen in alle districten. De vp kon niet exact aangeven hoeveel kilometer weg in Nickerie zal worden verhard.

Door het slechte gedeelte van de Oost-Westverbinding in Saramacca, zitten zelfs de grote trucks van Manglie’s vast. Deze wegstrekking bezorgt de weggebruiker veel problemen.-.

Tijdens een bespreking op het districtscommissariaat te Nieuw Nickerie hebben vertegenwoordigers van de diverse ministeries hem geļnformeerd over de problemen in het district. Er is daarbij gevraagd voor de aanpak van de droge infrastructuur in de Oostelijke en Westelijke polders, omdat de voorjaarsoogst 2008 voor de deur staat. De zandwegen in de rijstpolders zullen binnen twee weken volledig worden hersteld, stelde de vp in het vooruitzicht. De voorbereidingen zouden al zijn getroffen door de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de zandwegen in Nickerie.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics