Nickerie.Net, maandag 03 maart 2008


Nieuwe strategie moet zaaizaadproject redden

Vernon Texel, 03/03/2008

Nickerie - Nieuwe strategieën moeten redding brengen in het EU/Cariforum-zaaizaadproject. Het 1,6 miljoen euro kostende project kwam enkele weken geleden onder een lawine van kritiek, omdat er na anderhalf jaar bitter weinig van de grond zou zijn gekomen en dat de EU daarom het geld zou terugvorderen. ‘Onzin’ volgens Kardie Kartosoewito, directeur van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (Adron). Er is wel degelijk gedaan aan zaaizaadvermeerdering. Toch wordt toegegeven dat er vertraging in het project is opgelopen. “De late overmakingen van middelen, EU-regels en procedures die stremmend werken en het tekort aan kader en de complexiteit van het werk zijn onder meer redenen dat er een achterstand is opgetreden”, verduidelijkt Radjeskoemar Mohan, voorzitter van de technische adviescommissie belast met het project.

Vermeerdering van zaaizaad door het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie.-.

“De praktijk is vaak anders dan wat er op papier is afgesproken.” Aan de hand van studies, om de vertraging in beeld te brengen, is besloten een nieuwe strategie uit te stippelen voor het resterende traject. De deadline verstrijkt in september. Onder meer wordt het managementteam versterkt, worden meer consultants aangetrokken en zal er herallocatie van de middelen plaatsvinden.

 “Nu is duidelijk wat wel uitgevoerd of gekocht mag worden”, zegt Mohan, die vrijdag samen met Kartosoewito op het Adron inging op de stand van zaken in het zaaizaadproject. Mohan verwacht dat het project uiteindelijk maximaal resultaat zal opleveren. “Het zal ook een bijdrage leveren aan de verbetering van de productie en kwaliteit en uiteindelijk aan de totale verbetering van de rijstindustrie in Suriname.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics