Nickerie.Net, dinsdag 04 maart 2008


Minister Chandrikapersad Santokhi: ‘Document backtrack ligt al bij Bestuursdienst Nickerie’
Geplaatst: 04/03/2008

Nickerie -  Volgens de minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, zullen er veranderingen komen op de chaotische backtrackroute. Hij haalde aan dat er reeds een centraal onderzoek vanuit de regering omtrent het probleem van de backtrackroute is gedaan. De commissie die hiermee belast is, heeft het onderzoek reeds afgerond en een projectdossier ontwikkeld met betrekking tot de backtrackroute. Dit document is reeds voor commentaar verzonden naar alle regeringsfunctionarissen en dc Bhagwatpersad Shankar. Laatstgenoemde moet dit bespreken met alle stakeholders.

Het wachten is nu op de reacties, zodat er een correct besluit kan worden genomen vanuit de regering. De rode draad van het projectdossier is dat gelet op de frequentie van het personenverkeer tussen Suriname en Guyana, er mogelijkheden moeten zijn voor een goede verbinding tussen deze twee Caricom-lidlanden. Op dagbasis maken meer dan drie honderd mensen gebruik van deze mogelijkheid van oversteken.

Waar de locatie zal moeten zijn, zal door deskundige autoriteiten w.o. de MAS, vastgesteld moeten worden. Na vaststelling van deze locatie zullen er wettelijke maatregelen moeten worden getroffen om deze aan te wijzen als officiële doorlaatpost en te bepalen dat de locatie ook nog officieel mag fungeren als steiger. Pas hierna zullen de infrastructurele voorzieningen getroffen worden zoals het opzetten van de controleposten van o.a. de douane, de politie en de militaire politie. Voorts zal er ook een gedegen parkeerruimte moeten worden opgezet.

Voorgesteld is om een pasjessysteem te ontwikkelen volgens het swipe card-methode. Dit houdt in dat op zo een kaart alle gegevens van reizigers zijn opgeslagen. Zo kan makkelijk gecontroleerd worden wie komt en gaat.

Het vrachtvervoer zal via Southdrain moeten geschieden. Tenslotte zei de minister dat alles zal moeten plaatsvinden, conform veiligheidsvoorschriften en de juiste vergunningsprocedures voor de boten die de diensten zullen onderhouden. Voorts zal er een goed samenwerkingsverband met Guyana moeten zijn, en dat deze ook aan zijn zijde soortgelijke voorzieningen zal moeten plaatsen.

Het rapport wordt nu bediscussieerd binnen regeringskringen. Verwacht wordt dat Nickerie ook hierop binnenkort commentaar zal leveren. Minister Santokhi zegt uit te kijken naar deze commentaren, om dan vervolgens het besluit te nemen om het backtrackprobleem voor eens en voor altijd op te lossen.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

04/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics