Nickerie.Net, dinsdag 04 maart 2008


Santhoki wil ook bikersunit in Nickerie

Asha Chaturi, 04/03/2008

NIEUW-NICKERIE - Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie heeft de gewestelijke politiecommandant van Nickerie, hoofdinspecteur Kenneth Bruining, de opdracht gegeven om ook in het rijstdistrict een bikersunit in het leven te roepen.

De minister is van mening dat de politie, evenals in Paramaribo, ook op de fiets te zien moet zijn. Dit kan maken dat agenten mobiel en flexibeler optreden. Voor wat betreft de mobiliteit onthult de bewindsman dat er binnenkort politievoertuigen zullen worden aangeschaft en dat ook Nickerie voorzien zal worden van meer voertuigen. Daaronder zijn ook fietsen. Volgens Santokhi moet in Nickerie als grensdistrict de veiligheid optimaal zijn. Mede in dat kader heeft hij reeds gesprekken gevoerd met Clement Rohee de minister van Binnenlandse Zaken van Guyana voor een nauwere samenwerking tussen de politiediensten van beide landen. Het doel daarvan is om informatie uit te wisselen en gezamenlijk ervoor te zorgen dat personen die gezocht worden vanwege gepleegde misdaden en enige poging ondernemen om naar elkanders landen uit te wijken, heel worden gedetecteerd en aangepakt.

Santokhi is tevreden met het samenspel tussen de politie en de gemeenschap. Hij benadrukt dat elke tip uit de samenleving door de politie serieus wordt genomen. Anders dan boze tongen beweren, onderstreept de bewindsman dat Nickerie en het overig deel van Suriname, wel veilig zijn. Hij benadrukt dit in verband met de situatie in Guyana. Bruning wees erop dat de politie samen met het Nationaal Leger de controle al een hele poos heeft opgevoerd, ook op de Corantijnrivier. Er zijn voldoende veiligheidsvoorzieningen getroffen en de gemeenschap hoeft zeker niet bezorgd te zijn over haar veiligheid, aldus Santokhi.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

04/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics