Nickerie.Net, donderdag 06 maart 2008


Decembermoorden onderdeel draaiboek Militair Gezag

Greg Sitaram, 06/03/2008

Paramaribo - De decembermoorden in 1982 waren onderdeel van het draaiboek dat was samengesteld door de toenmalige militaire top. Dat blijkt uit de verklaring van ex-legerbevelhebber Desi Bouterse, die nu de hoofdverdachte is in het Decemberstrafproces. Bouterse is op 28 juni 2000 door de toenmalige rechter-commissaris Albert Ramnewash verhoord over deze kwestie.

Volgens de ex-legerleider werden er allerlei brieven gestuurd naar het toenmalige Militair Gezag, waarin tot uitdrukking werd gebracht dat er ‘iets’ zou gebeuren als bepaalde zaken niet zouden worden uitgevoerd. De ondertoon van de brieven hield volgens Bouterse een zekere dreiging in. In bepaalde gevallen indiceerden de brieven volgens Bouterse dat er vanuit het buitenland een invasie zou worden gepleegd. Als militair moest volgens hem daarop worden ingespeeld. "Op uw vraag op welke wijze tegengewicht geboden zou worden aan een eventuele invasie van buiten, geef ik u te kennen dat er verschillende methoden zijn en op grond van die methoden kan bijvoorbeeld gezorgd worden om de lokale steunpunten weg te werken.

Op uw vraag of de persoon in kwestie wordt geëlimineerd of een kopje kleiner gemaakt, geef ik u te kennen dat dit geheel afhankelijk is van de fase waarin de operatie zich bevindt. Ik geef u te kennen dat het draaiboek, zoals het militair past, zorgvuldig is voorbereid. Wij zijn niet over een nacht ijs gegaan om het zo uit te drukken," luidt Bouterse. "Als u me vraagt wie de samenstellers waren van dit draaiboek verklaar ik u de militaire top en de militaire deskundigen", aldus Bouterse. Op de vraag van de RC wat de namen van de personen waren die het draaiboek hebben samengesteld verklaarde Bouterse dat hij zich de namen niet meer goed kan heugen. Hij noemde echter Roy Horb, Paul Bhagwandas en zichzelf wel als samenstellers. De leider van de toenmalige coup verklaarde verder dat het draaiboek samengesteld is geworden op grond van bevindingen van de inlichtingendiensten. "Ik kan u verklaren dat er in feite drie diensten opereerden namelijk de inlichtingendienst, een contra-inlichtingendienst en een burger-inlichtingendienst."

De bijeenkomsten van de militaire top vonden, volgens Bouterse, gestructureerd plaats in het gebouw naast de VOS aan de Gemenelandsweg. Dat gebouw staat bekend als het gebouw van de Chef Staf van het Nationaal leger. Van de bijeenkomsten werden er verslagen gemaakt door een lid van de inlichtingendienst. Deze verslagen zijn terug te vinden in het archief van betreffende inlichtingendienst en van het leger. Over de werkwijze van de vergaderingen en/of bijeenkomsten liet Bouterse weten dat de besluitvorming plaatsvond op basis van consensus. "Ik leidde veelal de vergaderingen en bij mijn afwezigheid deed mijn vervanger dat. Er werd weliswaar niet gestemd. Het was meer een vorm van overeenstemming bereiken. Het is juist dat de uitkomsten van deze vergaderingen bekend waren bij een zeer beperkt aantal mensen die tot strikte geheimhouding verplicht waren. Ook de minister van Leger en Politie werd niet geďnformeerd", aldus Bouterse tegenover de Rechter Commissaris.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

06/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics