Nickerie.Net, vrijdag 07 maart 2008


Grote ontevredenheid onder onderwijsgevenden Nickerie
Geplaatst: 07/03/2008

Nickerie -  Tijdens een speciale vergadering van de Surinaamse Onderwijzersbond, SOB, in Nickerie, waarop het hoofdbestuur ook aanwezig was, hebben de leden hun noden en grieven kenbaar gemaakt. Het begin van de vergadering was vrij rustig. Tijdens de vragenronde hebben onderwijsgevenden van Nickerie op duidelijke wijze het hoofdbestuur, onder leiding van Frank Hasselbaink, gezegd dat er veel onduidelijkheid heerst onder de leden. De leerkrachten zeggen meer duidelijkheid te willen omtrent het Tjon A Hung-rapport waarover al jaren wordt gesproken en de nieuwe beloningsstructuur en wat ze allemaal inhouden.

Verder hebben de SOB-leden ook kenbaar gemaakt dat er onduidelijkheden zijn met betrekking tot huis- en standplaatstoelagen. Zo is het voorgekomen dat van degenen die deze toelagen ontvingen, de toelagen vrij plotseling van het salaris werd ingehouden en zonder dat zij hiervan waren verwittigd, en dit met terugwerkende kracht. De onderwijsgevenden zeggen zo verrast te zijn, omdat velen die bijvoorbeeld lopende leningen hebben niet voorbereid waren op deze genadeloze en onvoorbereide slag door hun werkgever. De leerkrachten zijn van mening dat hierdoor onrechtvaardigheid is gecreëerd, omdat blijkt dat willekeurig bij leden salarisinhoudingen plaatsvinden. Er is volgens hen geen duidelijkheid op dit stuk. Tot nu toe zijn er leden in Nickerie die deze toelagen ontvangen, terwijl daarnaast bij anderen met terugwerkende kracht inhoudingen plaatsvinden en dit wederom zonder de leden op de hoogte te stellen.

Er is grote teleurstelling onder de leden dat het hoofdbestuur geen concrete antwoorden op de vele vragen kon geven. Wat ook speelt is het feit dat SZF’ers nu voor vele medicijnen die zij normaal kregen, moeten betalen, omdat deze plotseling zijn weggehaald van de klapper. Andere problemen zoals tandheelkundige behandeling en het betalen bij het indienen van recepten zijn allemaal zaken die zijn meegenomen. De hele vergadering heeft volgens de leerkrachten erin geresulteerd dat de leden nu nog meer hun vertrouwen in de bond zijn kwijtgeraakt. De roep uit het veld naar een krachtig bestuur dat de belangen van de leden moet behartigen wordt steeds sterker.

G. Dinai spuugde zijn gal uit over het bestuur en gaf aan dat de bond zwakjes functioneert al die jaren. Dinai schuift de schuld bij de bond dat zij door deze zwakte in zo een situatie blijven voortleven. Lesley Pelswijk had ook geen goed woord over voor de bond. Hij zij dat leerkrachten onder erbarmelijke situaties wonen en werken en dat de regering valse verwachtingen opwekt. Volgens hem is er geen enkele garantie dat de school na de paasvakantie in Nickerie van start zal gaan.

Na heftige discussies werd de bijeenkomst, waarop 97 van de in totaal 300 leden welke SOB Nickerie telt aanwezig waren, met zeven leden afgesloten uit ontevredenheid over het doen en laten van het SOB- hoofdbestuur. Gelet op de kleine opkomst was de grote ontevredenheid onder de leden duidelijk merkbaar. Het hoofdbestuur heeft aangekaart alles in het werk te zullen stellen om de zaken, de noden en grieven te bespreken en op te lossen. Anderzijds haalde Frank Hasselbaink aan dat zij geen verwachtingen gaan wekken die niet waargemaakt kunnen worden. Hij onderkent wel dat er veel problemen zijn in het veld.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

07/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics