Nickerie.Net, vrijdag 07 maart 2008


Voorbereidingen voor nieuw populatiebeleid in volle gang
Geplaatst: 06/03/2008

Paramaribo -  Op het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, Plos, worden er deze week werksessies gehouden in verband met de voorbereidingen voor een nieuw populatiebeleid voor Suriname. De werksessies hebben als thema: ‘Een Populatieprojectie voor Suriname 2004- 2024’. Ze worden geleid door deskundigen van het ABS.

Het is de bedoeling dat gedurende de werksessies deskundigen van andere instanties hun zienswijze omtrent de ontwikkelingen op de gebieden van migratie, fertiliteit en mortaliteit zullen overdragen. Het doel van de werksessies is om te komen tot de verschillende scenario’s ten behoeve van de populatieprojectie.

Op maandag 2 maart vond de werksessie ’Migratie’ plaats. Deze stond onder leiding van mevrouw E. Ritfeld, hoofd Bevolkingsstatistieken van het ABS. Uit haar presentatie is gebleken dat migratie een belangrijke factor is in de demografische verandering van een bevolking, welke een effect heeft op de bevolkingsgroei. In Suriname richt de emigratiestroom zich voornamelijk op Nederland en in mindere mate op het Caribische gebied. Het zijn voornamelijk de universiteitsafgestudeerden die zich laten certificeren met een ‘Caricom skills certificate’. Ook is er een toename van het aantal vertrekkende verpleegkundigen en leerkrachten waargenomen. De huidige oorzaken van migratie zijn o.a een ongelijke inkomensverdeling en betere financiële vooruitzichten elders voor midden en hoger kader. Verwacht wordt dat de emigratiestroom in de toekomst verder zal toenemen.

Wat de binnenlandse migratie betreft hebben we te kampen met een vestigingsoverschot vooral in Wanica, vanwege het tekort aan arbeidsplaatsen in vele districten. Op grond van de financiële middelen die Nickerie ten behoeve van haar rijstsector van de EU heeft ontvangen, dachten de participanten dat de stroom van vertrekkende inwoners uit Nickerie zal afnemen. Vanwege het trage verloop van het decentralisatieproces, is te verwachten dat de binnenlandse migratie in eerste instantie op hetzelfde niveau blijft, maar na 5 jaren een daling zal ondergaan.

Thans is het beleid strakker geworden met het gevolg dat er een vermindering in de immigratiestroom te merken valt. Indien de economische situatie van ons land zo blijft groeien, is een toename van immigratie, vooral vanuit Caricom-landen, verwachtbaar. De gevolgen van immigratie kunnen zijn dat het aantal illegalen nationaal gaat toenemen, verandering in de leeftijdsopbouw, vergrijzing en afname van de beroepsbevolking. Verder kunnen de informele en formele zorg een belangrijke rol gaan spelen. Een algemene opmerking was dat de kwaliteit van de verzamelde migratie statistieken verbeterd kan worden.

De volgende werksessie zal zijn over fertiliteit en mortaliteit en zal plaatsvinden op donderdag 6 maart. Het is te verwachten dat het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) eind maart 2008 zijn uitkomsten met betrekking tot de populatieprojectie openbaar zal maken, aldus een persbericht.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

07/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics