Nickerie.Net, maandag 10 maart 2008


Politie neemt 150 porno-dvd’s in beslag

Yolanda Ho Asjoe, 10/03/2008

Nieuw Nickerie - Leden van de commissie Naleving Vergunningsvoorwaarden hebben vrijdag in een winkel in het centrum van Nickerie 155 pornofilms in beslag genomen. De winkelier is er met een waarschuwing vanaf gekomen.

Leden van de commissie Naleving Vergunnings- voorwaarden, controleren goederen in een winkel in het centrum van Nieuw-Nickerie. In deze winkel is beslag gelegd op ruim 150 porno dvd’s.-.

Het is verboden porno-dvd’s in supermarkets aan de man te brengen. Videotheken hebben wel een vergunning om deze films, weliswaar in een aparte en beschutte ruimte, te verhuren of ten verkoop aan te bieden. Agent van politie eerste klasse Amarnath Premcharan typeert de situatie in Nickerie, waarbij porno-dvd’s ook aan minderjarigen als warme bollen over de toonbank gaan als “triest”. Volgens hem zijn winkeliers vaker gewaarschuwd dergelijke dvd’s niet ten verkoop aan te bieden. “Dit kan gewoon niet door de beugel”, zegt Premcharan aan dWT.

De inbeslagname van de dvd’s vond plaats tijdens controlewerkzaamheden van de commissie die haar werk na bijkans een jaar weer heeft aangevangen. Vrijdag hebben commissieleden ook een hoeveelheid vervallen goederen in beslag genomen. Voorts zijn winkeliers, die zich niet houden aan de sluitingstijden aangeschreven.

In de commissie hebben zitting de politie, de douane, brandweer, penitentiaire ambtenaren, de bestuursdienst, het BOG, Milieubeheer en het ministerie van Arbeid, technologische ontwikkeling en Milieu. De commissie inspecteert en gaat na of de voorwaarden zoals vernoemd in de vergunning door belanghebbenden worden nageleefd. Julliette, een 35-jarige moeder hoopt dat de overheid strenger zal optreden tegen winkeliers die pornofilms aan de man brengen. “Deze winkeliers zijn er mede debet aan dat onze kinderen de slechte kant opgaan”. Juliette roept ouders op, hun kinderen goed in de gaten te houden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

10/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics