Nickerie.Net, dinsdag 11 maart 2008


ParlementariŽr Ramdien: Brandweer verdient meer aandacht
Geplaatst: 11/03/2008

Nickerie -  Het uitbreken van branden brengt niet alleen materiele, maar ook emotionele schade met zich mee. Steeds vaker maken we mee dat mensen met lede ogen moeten toekijken hoe alle bezit verloren gaat. Veelal wordt de brandweer verweten niet optimaal opgetreden te hebben. Wil men dit beeld wegwerken, dan moet er meer geÔnvesteerd worden in de brandweer. Aan de mobiliteit van de brandweer moet er zeker gewerkt worden, met name de blusvoertuigen. Dit zegt parlementariŽr Harriet Ramdien.

Ogenschijnlijk lijkt het volgens haar alsof de kazernes over voldoende voertuigen beschikken, maar in feite dat het hier puur gaat om verouderd materieel. De voertuigen dateren van de tachtiger jaren die ook nog een revisiebeurt hebben ondergaan. Ze zijn dus geen nieuwe voertuigen en de bedrijfszekerheid ontbreekt, vindt de parlementariŽr. Er moet meer geÔnvesteerd worden in de brandweer. Specifiek moet de investering gepleegd worden in de factor mens om zodoende een efficiŽntere uitvoering te hebben van leidinggevende tot hulpverlener binnen het korps. Specifiek moeten er dan op nationaal, regionaal en internationaal gebied opleidingen en trainingen komen. Ramdien zegt dat op internationaal gebied het is gebleken dat wij enorm achter lopen op bijvoorbeeld nieuwe methodieken die in het buitenland worden gehanteerd bij het blussen en voorkomen van branden. Harriet Ramdien zei dat als gevolg van het voorgaande, er grote behoefte bestaat aan een oefenterrein. Binnen het korps, waarbij zowel theoretisch als praktisch wordt gewerkt, is een eigen oefenterrein onmisbaar, zegt Ramdien. Het een en ander vindt plaats op de openbare weg of een pleintje.

Voorts zei Ramdien dat brandweerlieden fysiek in aanraking komen met ongecontroleerd vuur en allerlei andere gevaren, variŽrend van het bevrijden van een beknelde passagier tot het verwijderen van een slang uit een kippenhok. Wat ook zorgen baart, is dat wanneer deze mensen in actie gaan, het risico aanwezig is dat zij niet gevrijwaard zijn van ziektes die zich kunnen manifesteren zoals aids. De parlementariŽr haalde ook nog aan dat gelet op het voorgaande het erg van belang is dat de overheid de zorg op zich neemt om de kleding die de mensen gebruiken bij dit soort acties, deskundig te laten reinigen.Vaak zie je brandweermannen rondlopen in bluspakken met oude bloedvlekken, hetgeen ook nog een onprettige geur verspreidt.

Harriet Ramdien vindt ook dat het verkeer stagnerend werkt voor de brandweer. Om dit euvel aan te pakken zal de overheid met oplossingsmodellen moeten komen om dit in de toekomst te minimaliseren zodat het werk van de brandweer efficiŽnter verloopt. Ramdien deelde ook nog mede dat naast de onregelmatigheden die zich manifesteren bij het uitbreken van branden, er ook nog stagnerende factoren zijn die het werk van de brandweer bemoeilijken. ďHet is mij bekend dat de vakorganisatie bij de brandweer vele malen heeft aangedrongen om het nodige te doen, zodat een optimaal en efficiŽnt functioneren een feit kan zijnĒ, zei Ramdien. Zij zegt te hopen dat op grond van wat zij naar voren heeft gebracht, de brandweer heel gauw verder moet kunnen functioneren op basis van internationale standaarden,vooral gezien de vele kleine en grote calamiteiten die frequenter plaatsvinden in ons land waarbij de brandweer ook assistentie verleent.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

11/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics