Nickerie.Net, dinsdag 11 maart 2008


Winning biodiesel in Azië biedt kansen voor Surinaamse rijst
Geplaatst: 11/03/2008

Paramaribo / Nickerie -  Hoewel er nog geen begin is gemaakt met de oogst van de padie en deze nog steeds keurig op de velden staat, blijft de vraag naar padie vanuit het buitenland binnenstromen. ‘Maar de gemeenschap hoeft niets te vrezen. Zij is gegarandeerd van haar rijst’, stelt de voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Rijstexporteurs in Suriname, George Pahlad. De rijstsector maakt na bijkans tien jaren weer een hoogtepunt mee, waarbij de vraag naar Surinaamse rijst enorm groot is. De reden hiervoor is dat de Aziatische landen die de grote bron van de rijstproductie waren, momenteel zijn overgegaan tot de vervaardiging van biodiesel. Een klein deel van de productie is slechts bestemd voor de export, terwijl het resterende gedeelte wordt behouden voor de eigen consumptie. Suriname exporteert rijst naar de Europese landen waaronder Nederland en Portugal en het Caribische gebied waaronder Jamaica en Haďti. ‘Naast de vaste buitenlandse afnemers van rijst, hebben wij ook nieuwe aanvragen binnengekregen’, zegt Pahlad. Hij beaamt eveneens dat de kwaliteit van de Surinaamse rijst momenteel verbeterd is.

De enorme vraag naar rijst heeft als gevolg dat de rijstboeren extra gemotiveerd zijn. ‘Zij zijn echt geďnspireerd.’ Pahlad geeft ook toe dat de consumentenprijzen van diverse rijstsoorten zijn verhoogd. Het ligt in de verwachting dat de prijs in de komende periode wederom zal stijgen. ‘De prijs van de input neemt steeds toe. De dieselprijs blijft ook een stijgende trend vertonen.’ Deze worden doorberekend bij de rijstproductie waardoor de prijs hoger komt. ‘Wij doen helemaal niet aan prijsopdrijving. De omstandigheden zijn van dien aard dat de prijs omhoog gaat.’

Volgens de ondervoorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynandan Oemraw, hangt de padie-oogst af van de weersomstandigheden. Momenteel kost 70 kilo droge padie die voorheen SRD 38 kostte, SRD 55 tot SRD 60. De prijs van een kilo semi-super rijst in de winkels is van SRD 0,50 gestegen naar SRD 1.95. Wanneer Oemraw deze prijs vergelijkt met de prijs van 79 kilo droge rijst die zij verkopen voor SRD 55 tot SRD 60, geeft hij mee dat niet de padieboeren maar de opkopers en de winkeliers forse winsten maken. In feite wordt een kilogram rijst momenteel voor ongeveer SRD 0,80 verkocht door de padieboeren aan de opkopers. ‘Dus, niet wij, de padieboeren, maar de winkeliers maken de grote winsten’, blijft Oemraw bij zijn standpunt. De stijging van de dieselprijs zal ook invloed hebben op de consumentenprijs.

Momenteel is er ongeveer 18.000 hectare aan padie die geoogst moet worden. Het streven van de padieboeren is erop gericht om dit aantal bij de komende inzaai te vermeerderen naar 35.000 tot 40.000 hectare. Vooral de braakliggende gebieden zullen ook ingezaaid worden. Maar Oemraw betwijfelt of dit streven gerealiseerd zal kunnen worden. ‘Wij zitten ook met een hele oude machinepark. Dus wij moeten maar roeien met de riemen die wij hebben en zien hoever wij komen.’

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

11/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics