Nickerie.Net, zaterdag 15 maart 2008


EU complimenteert Surinaamse bananensector
Geplaatst: 14/03/2008

Paramaribo -  Tijdens de World Trade Organization (WTO) - consultaties met de Europese Unie, EU, heeft de EU de herstructurering van de Surinaamse bananensector belicht. Dit wordt als één van de eerste successen ervaren. De Surinaamse Ambassadeur in Brussel, Gerard Hiwat, heeft voor Suriname een compliment ontvangen van de Europese Unie (EU) voor het zo succesvol herstructureren van de bananensector in ons land. De activiteiten van ambassadeur Hiwat hebben ertoe geleid dat Colombia contact heeft gemaakt met hem voor een bilateraal gesprek om af te tasten of een gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot het WTO-bananendossier kan worden ingenomen.

In het bananendispuut tussen de ACP- landen en de EU enerzijds met de Verenigde Staten en de Latijns – Amerikaanse bananenproducenten anderzijds, is door de WTO beslist dat de EU- tarieven indruisen tegen de WTO-regels en dus geschrapt moeten worden. Dit betekent dat de importtarieven voor bananen uit Midden-Amerika verlaagd moeten worden. Dit zal tot gevolg hebben dat de concurrentiepositie van onze bananen zal verslechteren. De ACP-landen, waarvan Suriname lid is, nemen geen genoegen met dit besluit van de WTO.

Vanwege het feit dat Suriname het voorzitterschap heeft van de Bananen Werkgroep, zijn minister Kermechend Raghoebarsing van LVV en ambassadeur Hiwat actief bezig een strategie uit te werken en besprekingen te voeren om het dispuut in het voordeel van de ACP- landen te doen beslechten. In dit kader heeft Hiwat namens de ACP- Bananen Werkgroep recentelijk besprekingen gevoerd met de WTO -director general, Pascal Lamy, om aan te geven dat verlaging of afschaffing van het EU- importtarief van 176 euro per ton rampzalig zal zijn voor de bananensector in de ACP-landen.

De bespreking tussen ambassadeur Hiwat en Lamy van de WTO had tot doel de problemen van de bananenproducerende ACP-landen onder zijn aandacht te brengen en hem deelgenoot te maken van de inzichten van de bananenproducerende ACP-landen met betrekking tot het verdere verloop van de onderhandelingen in het kader van de Doha Round.

Daarnaast heeft de ambassadeur aangegeven dat de bananenproducerende ACP-landen betrokken willen worden bij alle activiteiten in het kader van de Doha Round die gericht zijn op het vinden van aanvaardbare oplossingen voor de ACP- landen. De exporten van de ACP naar de EU- markt zijn tussen 2005 en 2007 toegenomen met 8,6 %, terwijl die van de Latijns Amerikaanse landen is toegenomen met 20,2 %. De bananenexport van Suriname is in vergelijking met 2006 en 2007 toegenomen met 20,4 %. Onder de Caribische bananenproducerende landen is Suriname de derde grootste,na de Dominicaanse Republiek en Belize.

Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

13/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics