Nickerie.Net, donderdag 20 maart 2008


Haagse ziekenhuizen en Azivo steunen Suriname

Het HagaZiekenhuis schenkt 93 bedden aan de Stichting Equally Equipped. Deze stichting is begin dit jaar opgericht op initiatief van zorgverzekeraar Azivo. Doel is een bijdrage te leveren om de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. De ziekenhuizen in de Haagse regio hebben zich via de stichting verbonden om maatschappelijk te ondernemen in Suriname.

Met haar acties wil de stichting bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg in Suriname in de breedste zin van het woord: aandacht voor de inhoud van de zorg en voor aanpalende sectoren zoals maatschappelijke dienstverlening. Centraal uitgangspunt van de stichting is het werken in natura. Voorbeelden hiervan zijn bemiddelen voor productleveringen zoals bedden, ambulances en medicijnen, maar ook trainingen en opleidingen van personeel ter plekke.

Daarnaast ondersteunt de stichting bouwprojecten zodat lokale zorgposten hygiënischer en moderner worden en in goede staat van onderhoud blijven. Er wordt in principe geen geld gedoneerd, maar de stichting beschikt wel over financiële middelen om mensen en materialen op de juiste plek te krijgen. Door de organisatie van projecten en activiteiten zelf in de hand te nemen blijft er zicht op wat er gebeurt, is controle mogelijk en kan de kwaliteit worden gewaarborgd.

De schenking van de bedden door het HagaZiekenhuis is de eerste actie van de stichting. Voorzitter Dowlatram Ramlal en bestuurslid Krishna Khargi overhandigden de bedden aan Rakesh Gangaram Panday, directeur van het Diakonessenhuis Paramaribo.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dowlatram Ramlal is voorzitter van de stichting en voormalig wethouder van Den Haag. Momenteel is hij werkzaam als directeur van Mee Zuid-Holland Noord (organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking). Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van zorgverzekeraar Azivo. “Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben voorzitter te worden van de stichting Equally Equipped en ben dan ook graag op het verzoek ingegaan. Het is belangrijk dat de kwetsbaarsten in de Surinaamse samenleving niet in de steek worden gelaten. Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin. Met de oprichting van de stichting willen we een netwerk opbouwen om zo de gezondheidszorg in Suriname structureel te helpen verbeteren.”

Raamwerk opbouwen

Krishna Khargi is cardiochirurg in het HagaZiekenhuis en bestuurslid van de stichting. Hij is de grondlegger van de samenwerking op het gebied van de hartchirurgie in het Academisch Ziekenhuis in Suriname. In 2005 kreeg Khargi een hoge onderscheiding van de Surinaamse regering, de ‘officier in de ereorde van de palm’ voor zijn grote verdiensten voor de gezondheidszorg in Suriname. Khargi: “Samenwerkingsverbanden tussen de Nederlandse en Surinaamse ziekenhuizen zijn van groot belang. Zo bouw je een raamwerk op, waarin specialisten, verpleegkundig en technische personeel intensief met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Hierdoor kan de zorg aan de Surinaamse patiënten steeds sneller en efficiënter worden aangeboden. Als bestuurslid in de stichting kan ik ook via deze weg mijn steentje bijdragen om de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren.”

Verbetering kwaliteit van zorg

Rakesh Gangaram Panday is sinds 2004 directeur van het Diakonessenhuis in Paramaribo, Suriname. Het Diakonessenhuis is het best lopende ziekenhuis van Suriname. “De bezettingsgraad is hoog, en nog steeds komen veel patiënten uit het binnenland naar het ziekenhuis voor behandeling. De bedden van het HagaZiekenhuis worden verdeeld over meerdere ziekenhuizen in Suriname en leveren een verbetering in de kwaliteit van de zorg op.”

Bestuur Stichting Equally Equipped

* de heer drs. D. Ramlal voorzitter (directeur MEE Zuid-Holland Noord)

* de heer prof. dr. H.H.H. Kanhai secretaris/vice-voorzitter (hoofd afdeling Verloskunde LUMC Leiden)

* de heer F. van den Heuvel penningmeester (voorzitter Raad van Bestuur Azivo Zorgverzekeraar)

* de heer drs. W.H. Bharos bestuurslid (huisarts in Den Haag)

* de heer dr. K. Khargi bestuurslid (cardiochirurg HagaZiekenhuis Hartcentrum Den Haag-Delft)

* de heer J. Groen bestuurslid (regiodirecteur Florence Haagsteden)

* de heer prof. dr. H.G.J. Nijhuis bestuurslid (bijzonder hoogleraar Grote Stad en Gezondheidszorg)

* de heer dr. P.V. Oemrawsingh bestuurslid (cardioloog MCHaaglanden Den Haag)

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Zorgkrant

20/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics