Nickerie.Net, donderdag 20 maart 2008


SBBS Nickerie staakt niet
Geplaatst: 20/03/2008

Nickerie -  Terwijl de poorten van het bacovebedrijf SBBS, te Jarikaba vanaf dinsdag gesloten zijn, vinden de werkzaamheden van de SBBS te Nickerie normaal voortgang. In tegenstelling tot de arbeiders van Jarikaba, zijn de arbeiders van Nickerie niet tot werkneerlegging overgegaan. ‘Het stichtingsbestuur van de SBBS heeft toegezegd om op meest korte termijn de noden van de arbeiders te bespreken’, uitte de voorzitter van de Bacovenarbeidersbond Nickerie, Dayanand Dwarka ietwat verheugd. Na een jaar lang hard aan de weg te hebben getimmerd, wordt de bacovenbond onder leiding van Dwarka nu wel erkend. De bond had een ultimatum gesteld aan het stichtingsbestuur om erkend te worden. Voor het verstrijken van het ultimatum op dinsdag, kreeg de voorzitter groen licht om binnenkort te onderhandelen met het stichtingsbestuur. ‘De erkenning van ons is ons beslist niet in de schoot geworpen. Wij hebben ervoor moeten strijden.’

Echter, Dwarka zei met klem dat het nooit de bedoeling van de bond is geweest om het arbeidsproces te verstoren. ‘Toen wij gehoord hebben dat wij kunnen onderhandelen met het stichtingsbestuur, bestond er voor ons geen enkele reden meer om te staken.’ In tegenstelling tot SBBS Nickerie, blijven de poorten van SBBS Jarikaba gesloten. Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur, Andre Brahim, is het belangrijk dat de arbeiders van Jarikaba tot rust komen. Het feit dat de poorten gesloten blijven, wordt door Brahim beslist niet verhaald op de arbeiders. ‘Ik beschuldig geen enkele arbeider.’ Naar zeggen van hem gaat het om een groep personen die de arbeiders heeft opgehitst. Deze personen zouden namelijk op het oog hebben om hun eigen belangen te behartigen.

Voor Brahim is het nog niet duidelijk voor hoeveel dagen het bedrijf gesloten zal zijn. Loonsverhoging is een belangrijke reden waarom een deel van de veldarbeiders het werk op maandag heeft neergelegd. En dinsdag zijn de overige arbeiders van Jarikaba overgegaan tot complete lamlegging. Dergelijke zaken hebben ertoe geleid dat de directie heeft besloten, de poorten voor enige tijd gesloten te houden. Het stichtingsbestuur heeft gisteren ook een officiële bekendmaking uitgestuurd dat het bedrijf te Jarikaba tot nader order gesloten zal zijn.

De arbeiders van Jarikaba zijn vertegenwoordigd in de Jarikaba Arbeidersbond. Echter geniet hij volgens Dwarka nog niet de erkenning van het stichtingsbestuur. Hij betitelt deze kwestie als betreurenswaardig en hoopt, niet dat er verwijten geslingerd worden, dat er sprake is van willekeur. Het is namelijk ook van belang dat een bond naast het opkomen voor de belangen van de arbeiders, de arbeidsrust binnen het bedrijf moet kunnen garanderen, stelt Dwarka. Hoewel de gemoederen ernstig verhit waren onder de arbeiders in Nickerie, heeft het niet ertoe geleid dat zij tot neerlegging van het werk zijn overgegaan. ‘Ik heb de arbeiders altijd tot bedaren weten te brengen, omdat ik mij ervan bewust ben dat een bond een verantwoordelijke taak heeft.’

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

20/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics