Nickerie.Net, donderdag 20 maart 2008


Dayanand Dwarka: ‘Wij moeten geen heilloze weg naar verdoemenis bewandelen’
Geplaatst: 20/03/2008

Nickerie -  Terwijl de arbeiders van SBBS Jarikaba het werk uit ontevredenheid hebben neergelegd, heeft de Bacovenarbeidersbond Nickerie (BABN), een spoed ledenbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst heeft BABN-voorman Dayanand Dwarka de ontwikkelingen binnen het vakbondsgebeuren naar zijn leden gebracht. Dwarka gaf zijn leden aan dat er de afgelopen periode enorme strijd is geleverd en zij een traject hebben afgelegd dat uiteindelijk heeft geleid tot de erkenning van de BABN door de directie van SBBS. De strijd voor het rechtvaardigen van de eisen van de vakbond en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden komt volgens Dwarka met de erkenning, stappen dichterbij. Dwarka zei dat er altijd voor dialoog is gekozen, maar dat als het erop aan zou komen om op te komen voor hun rechten, zij strijd zouden leveren en dus niet uit de weg zouden gaan.

Dwarka herinnerde zijn gehoor aan de wonden van het verleden. Zelf hebben zij afgezworen om terug te gaan naar dit verleden, om een moeizaam opgebouwd bedrijf met meer dan 2.000 arbeidsplaatsen kapot te laten gaan. Het is volgens Dwarka, de collectieve verantwoordelijk van de arbeiders en de directie om verder te trekken. Dwarka herinnerde de arbeiders dat het niet alleen de directie is die heeft opgebouwd, maar dat de arbeiders de grote motor zijn wat het bedrijf nu wel is en deze gecontinueerd moet worden. Dwarka wees zijn leden erop dat de directie niet moet sollen met de belangen van arbeiders en wetten en regels aan hun laarzen lappen. Dit kan volgens Dwarka nimmer getolereerd worden. Het gestelde ultimatum van twee weken is geëindigd op 18 maart met de mededeling dat de Bacovenarbeidersbond Nickerie erkend wordt door de directie van SBBS. Met deze erkenning ziet de BABN dat hij als gesprekspartners met de directie aan tafel kan gaan om te praten.

Dwarka haalde aan dat indien er geen uitsluitsel zou komen, het niet zo rooskleurig zou uitzien voor SBBS Nickerie. Naar zeggen van de BABN-voorman leek het in eerste instantie wel op dat de leiding van het stichtingsbestuur onder leiding van Andre Brahim, de weg had gekozen van confrontatie. Hij prees de arbeiders van Nickerie voor de eenheid en durf die mede hebben geleid tot dit succes. Anderzijds heeft BABN de voorgestelde 5% loonsverhoging unaniem afgewezen. Het verwondert de arbeiders ten stelligste, dat zij plotseling na drie jaren een kleine verhoging krijgen om hen zogenaamd zoet te houden en de vakbond geen erkende plaats te geven binnen het geheel om hun belangen te behartigen.

Dwarka riep de arbeiders op om als eenheid verder te trekken. “Dit is het prille begin”, gaf Dwarka aan. Het streven is nu erop gericht om het bestuur verder te sterken en stap voor stap voorwaarts te gaan. De BABN werkt er naar toe om hun volgende ledenvergadering op het bedrijvencomplex van SBBS Nickerie te houden.

Dwarka typeerde het resultaat als een bijzondere mijlpaal. Hij wees de leden erop dat zij hun werk op een correcte manier moeten uitvoeren en geen heilloze weg naar verdoemis moeten bewandelen. Samen met Dwarka reisde ook C-47-voorzitter Robby Berenstein af naar Nickerie voor het bijwonen van de vergadering. Hij sprak de leden ook kort toe, en wees hen erop dat C-47 pal achter BABN staat en deze verder mag rekenen op steun van de C-47. De BABN deed verder een beroep aan hun collega’s te Jarikaba om de weg van overleg te kiezen.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

20/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics