Nickerie.Net, woensdag 26 maart 2008


Padieproducenten krijgen basistraining in padieproductie
Geplaatst: 26/03/2008

Nickerie -  In het kader van de uitvoering van het Nationaal Rijst Actieplan van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn er onlangs basistrainingen voor padieproducenten gehouden in het district Nickerie, waarbij ruim 150 padieproducenten getraind zijn in de basisprincipes van de padieproductie. De participanten waren de besturen van de zes waterschappen die het afgelopen jaar zijn gekozen en 28 padieproducenten van Wageningen, die onlangs hun bereidverklaring van de overheid hebben ontvangen.

Gedurende een periode van 5 -7 weken zijn aan de cursisten in wekelijkse sessies de volgende onderwerpen bijgebracht: morfologie en groeistadia van de rijstplant, grondbewerking en landegalisatie, zaaizaad en inzaai, onkruid in rijst, ziekten en plagen en veilig pesticidengebruik. Daarnaast werd er aandacht besteed aan management van irrigatie- en drainagenetwerken, oogst en verwerking, management en administratie, landbouweconomie en landbouwbedrijfbeheer. Ook de onderwerpen rijstverwerking, bijproducten en afvalbeheer, organisatieleer en ontwikkeling en grondslagen van de ontwikkeling van agrarische coöperaties kwamen aan bod. Ook werd de rijsthandel binnen het Caribische gebied en zijn invloed op de voedselzekerheid bekeken.

Het overgrote deel van de cursisten dat reeds over een grote dosis praktijkervaring bezit, werd op deze wijze de theoretische onderbouw van zaken voorgehouden. De trainingen werden verzorgd door deskundigen van het consultancybedrijf International Management and Agricultural Consultancy (IMAC) in de gebieden Wageningen, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder, Clarapolder, Groot Henarpolder, Klein Henarpolder, Waldeck en Bacovendam en werden als zeer leerrijk ervaren door de cursisten.

Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

26/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics