Nickerie.Net, donderdag 27 maart 2008


1e en 2e Stalweide zullen weer tot bloei worden gebracht
Geplaatst: 27/03/2008

Nickerie -  Het bestuur van de Vereniging van Veehouders Corantijn- en Van Drimmelenpolder (VVN) heeft tijdens een algemene ledenvergadering in februari 10.000 euro goedgekeurd gekregen, dat besteed zal moeten worden aan de renovatie van de 1e en de 2e Stalweide. Bramdew Rampadarath van de VVN geeft aan dat eerst beide stalweiden zullen worden omheind. Daarnaast zullen er nieuwe afwateringssleuven worden gegraven. De werkzaamheden zullen in de maand mei aanvangen. Het project zal volgens Rampadarath uit eigen middelen worden gefinancierd.

Inmiddels heeft het bestuur gesprekken gevoerd met een investeerder uit Europa die bereid is een zestal runderen (vlees- en melkrassen) uit Nederland te halen voor het verbeteren van de kwaliteit van het vee van de 1e en de 2e Stalweide. Verder zijn er ook gesprekken gevoerd met de directeur van Stichting Sahara, die het bestuur zal bijstaan om op professionele wijze vee te kweken. Door het bestuur zal via Stichting Sahara aan de leden 10 ha terrein van de 1e Stalweide ter beschikking gesteld worden voor het bouwen van twee stallen om op professionele wijze vee te melken. De geproduceerde mest zal gebruikt worden voor het telen van groenten voor de export.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

27/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics