Nickerie.Net, donderdag 27 maart 2008


Illegale goudponton wederom op Corantijnrivier gesignaleerd
Geplaatst: 27/03/2008

Nickerie -  Nadat enkele maanden terug problemen waren gerezen in het inheemse dorp Apoera en omgeving rond de aanwezigheid van een goudponton in de Corantijnrivier, is er onlangs wederom eentje gesignaleerd. Tijdens de aanwezigheid van de eerste ponton was er reeds heftig geprotesteerd. Daar de Corantijnrivier een van de weinige rivieren is die kwikvrij is en vooral gezien het feit dat de bevolking daaruit haar eiwitvoorzieningen haalt, is het volgens de plaatselijke bevolking hoognodig deze rivier kwikvrij te houden. Deze ponton met Brazilianen werd uit het gebied verwijderd richting Guyana en een ieder was daar blij mee.

In het afgelopen paasweekend is een andere ponton gesignaleerd die bezig was in de rivier nabij Kabalebo om goud te zoeken. Deze ponton schijnt in alle geheim en in de nachtelijke uren te zijn gedirigeerd naar die locatie. Niemand wil vooralsnog de verantwoordelijkheid hieromtrent op zich nemen. Wel wordt beweerd dat er door drie inheemse toppers toestemming zou zijn verleend. Delen van de bevolking zijn nog niet bekend hiermee, omdat de gehele operatie zich nog in een algehele geheime sfeer bevindt. Zij die op de hoogte zijn komen al enigszins in opstand.

Vernomen wordt dat er een harde protestactie ontketend zal worden, waarbij aan de regering gevraagd zal worden om onmiddellijke verwijdering van het vaartuig uit het gebied. Indien de regering nalaat op te treden, zal naar DBS heeft vernomen de bevolking zelf overgaan tot handelen. Uit zeer betrouwbare bron heeft DBS ook kunnen vernemen dat de ponton is gedirigeerd om “riviergrind” te exploreren. De mannen achter deze operatie beschikken vermoedelijk ook niet over een vergunning om er te opereren, en beschouwen dat gebied als hun eigen traditionele economische zone. Voorts is aangehaald dat dit alles op eigen risico van het trio geschiedt.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

27/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics