Nickerie.Net, vrijdag 28 maart 2008


Bewoners West-Suriname tegen goudwinning

Asha Chaturi, 28/03/2008

NIEUW -NICKERIE - Bewoners van de dorpen Apoera, Section en Washabo hebben in een brief aan het Nationaal Leger aandacht gevraagd voor een ponton, die momenteel bezig is met illegale goudwinningactiviteiten op de Corantijnrivier. Vijf Brazilianen zouden aan boord van het vaartuig bezig zijn.

Egmond Letterboom, territorial commandant Nationaal Leger Regio West, zegt aan dWT dat er momenteel geen toestemming is gegeven om goudwinningsactiviteiten te ontplooien in dat gebied, dus zou de gesignaleerde ponton illegaal bezig zijn. Bij de bewoners ligt de bezorgdheid vooral met betrekking tot de goudwinning, die een bedreiging is voor hun jacht- en visserijgebieden. Bij goudwinningsactiviteiten worden het water en de omgeving meestal verontreinigd.

Volgens de bewoners verwijzen de Brazilianen naar een mondelinge toestemming van een dorpskapitein, waardoor zij vrijbrief zouden hebben om goud te winnen. Volgens Letterboom is het niet gangbaar dat een kapitein bevoegd is een dergelijke toestemming te geven. Letterboom zegt zijn superieuren te hebben gerapporteerd, die op hun beurt de regering hiervan in kennis zullen stellen, waarna er maatregelen zullen worden getroffen. Vorig jaar was ook een ponton met Brazilianen betrokken bij illegale goudwinningsactiviteiten. De mannen verdwenen daarna richting Guyana.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /de Ware Tijd

28/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics