Nickerie.Net, maandag 31 maart 2008


Binnenlandse geldmiddelen verder toegenomen
Geplaatst: 31/03/2008

Paramaribo - In 2007 vertoonde de binnenlandse liquiditeitenmassa een verdere groei tot SRD 1.360,1 mln. Van de binnenlandse geldschepping was in het verslagjaar geen sprake waardoor de toename van de binnenlandse geldmiddelen volledig toe te schrijven is aan de liquiditeitstoevoer oftewel de invoer van gelden uit het buitenland. Hierdoor vertoont de monetaire reserve een spectaculaire groei van ruim 68%, die vooral te danken is aan de groei van de netto deviezenpositie. Dit staat vermeld in het jaarverslag van De Surinaamsche Bank NV.

Door de forse stijging van de monetaire reserve zijn de ratio’s ten opzichte van M1, M2 en de importen verder verbeterd. De monetaire reserve/ M1 ratio was per ultimo 2007 100%, hetgeen zonder meer als een goede prestatie van de monetaire autoriteiten mag worden aangemerkt. De monetaire reserve/M2 ratio was per ultimo 2007 87%, een verdere verbetering ten opzichte van 2006. De monetaire reserve/invoer ratio is per verslagdatum verder verbeterd. Deze ratio bedroeg op dat moment 38%, hetgeen inhoudt dat de monetaire reserve ongeveer 4,6 maanden import dekt.

Wordt nagegaan dat deze ratio enkele jaren terug ongeveer de helft van het huidige niveau was, dan is het evident dat de monetaire positie een aanmerkelijke verbetering vertoont. In 2007 heeft de Centrale Bank van Suriname de kasreserve verder aangepast. Voor SRD kwam de kasreserve op 25% (2006: 27,5%), terwijl de financieringsruimte voor het zogenaamde 7% woningbouwprogramma van 9 % tot 10% van de aangetrokken middelen werd verruimd. De kasreserve vereiste voor het vreemde valutabedrijf werd op 33,3% gehandhaafd. (Bron: Jaarverslag Surinaamsche Bank NV)

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

31/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics