Nickerie.Net, maandag 31 maart 2008


SBBS maakt kennis met Bacovenarbeidersbond Nickerie
Geplaatst: 31/03/2008

Nickerie -  Deze week vindt er een kennismakingsbezoek plaats tussen de leiding van de Stichting Behoud Bananensector Suriname, de SBBS, en het bestuur van de Bacovenarbeidersbond Nickerie. Bondsvoorzitter Dayanand Dwarka is verheugd met deze ontwikkeling, vooral omdat het bijkans een jaar heeft geduurd alvorens de bond erkend werd door de leiding van het bedrijf. Dwarka gaf eerder te kennen dat de erkenning hen ‘beslist niet in de schoot is geworpen’. Zij hebben ervoor gestreden om erkend te worden door de directie. Zo was er ongeveer twee weken terug een ultimatum gesteld aan de leiding. Voor het verstrijken van het ultimatum werd aan de bond medegedeeld dat de leiding van het bedrijf bereid is tot erkenning van de bond over te gaan.

‘Wij gaan van de gelegenheid gebruik maken om concrete afspraken te maken over een aantal zaken de arbeiders rakende’, zegt Dwarka. Echter wilde hij niet vooruitlopen op deze kwestie. Wel legde hij sterk de nadruk op voorstander te zijn van gestructureerd overleg met de leiding van het bedrijf. Dit moet uiteindelijk resulteren in een constructieve samenwerking tussen de bond en de leiding van het bedrijf.

Aan de andere kant laat de erkenning van de Jarikaba Arbeidersbond te wensen over. Deze bond vertegenwoordigt de arbeiders van Jarikaba. Door de leiding wordt aangegeven dat volgens de statuten van de bond hij de arbeiders van Surland vertegenwoordigt en niet de arbeiders van de SBBS. De bond blijft echter volharden dat hij de huidige SBBS- arbeiders vertegenwoordigt.


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

31/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics