Nickerie.Net, vrijdag 04 april 2008


Het boek Wilders kan nu gerust gesloten worden

Rob de Wijk

(Trouw, 03-04-2008)

 

Na het uitkomen van De Film meldde Wilders dat hij met moslims in debat wil. Maar na het Kamerdebat van afgelopen dinsdag trek ik de conclusie dat dit zinloos is.

Gematigde moslims lopen vooral het risico als leugenaar en knettergek te worden gekwalificeerd, terwijl een inhoudelijk debat over radicalisering, extremisme en terrorisme uitblijft.

Geven en nemen was er voor Wilders tijdens het debat niet bij. Hij was onmachtig om toenadering vanuit de Kamer aan te grijpen. Toen Femke Halsema aanbood dat zij, haar fractiegenoot Tofik Dibi en Wilders gezamenlijk naar oplossingen voor radicalisering gaan zoeken, weigerde Wilders omdat Dibi in een anti-Wildersdemonstratie meeliep. Wie de dialoog wil aangaan, moet dat ook doen met degenen die hij zelf niet uitkiest. Onder de niet-uitverkorenen van Wilders behoren alle moslims in Nederland.

Tot voor kort dacht ik dat Wilders een slimme politicus met een foute boodschap was. Inmiddels weet ik beter. Want wie in een tijdsgewricht waarin delen van de bevolking voor populisten vallen, dag in dag uit het nieuws domineert, land en politiek in gijzeling houdt en dan toch nog in de peilingen daalt, doet iets fout.

Dit falen biedt nieuwe mogelijkheden. Zijn collega’s in de Kamer wilden geen cordon sanitaire om hem heen leggen, zoals de pers en veel parlementariërs in België dat deden om De Winter van het Vlaams Blok. Maar Wilders heeft nu door zijn gebrek aan inhoudelijke diepgang in het Kamerdebat, zijn ruwe taalgebruik en zijn oneliners zijn eigen cordon sanitaire opgetrokken.

Isoleer hem daarom in de Kamer, ga als moslim niet met hem in debat en weiger als media, vooral radio en televisie, zijn oneliners uit te zenden als hij niet tevens bereid is met zijn opponenten voor diezelfde media in debat te gaan. Ik heb mij de afgelopen maanden toch al gestoord aan het feit dat radio en televisie uitsluitend ’quotejes bij hem ophalen’, maar hem niet dwongen tot een interview met hoor en wederhoor.

Hier hebben journalisten, die zich als hoeders van de democratie beschouwen, een steek laten vallen. Want de democratie is ook gebaat bij publieke verantwoording via de media.

Achteraf bezien was de mededeling van premier Balkenende dat er sprake is van een crisis, of nog iets ergers, een meesterzet. De spanning werd zo hoog opgeschroefd dat die film alleen maar kon tegenvallen. En het gaf regering, belangengroepen en religieuze leiders de mogelijkheid in binnen- en buitenland tot kalmte te manen, maatregelen te treffen en afstand te nemen van een film die zonder twijfel erg zou zijn omdat de maker ervan de Koran als nazistisch boekwerk beschouwde.

Deze anticlimax en het debat van afgelopen dinsdag kan Wilders’ ondergang inluiden.

Daarom kan het boek Wilders nu worden gesloten. Natuurlijk is er wat aan de hand met de islam. Radicalisering en extremisme zijn zorgelijk. Het is ook zorgelijk dat het aantal salafistisch georiënteerde preken en lezingen in Nederland toeneemt, dat daar zo’n drieduizend moslims aan deelnemen en dat in dertig van de 550 moskeen dit radicale gedachtegoed wordt uitgedragen.

De film van Wilders gaat daarom over een uiterst klein deel van de moslimbevolking. De grote uitdaging is te voorkomen dat deze kleine groep de basis gaat vormen voor een brede beweging van moslimradicalen die een reële machtsfactor in Nederland kan gaan worden. Dit vereist vooral dialoog met gematigde moslims. We weten nu dat Wilders daartoe niet in staat is en dat hem isoleren in politiek, media en maatschappij de beste strategie is. Hij verwordt dan tot een tragische figuur die alleen nog aan zijn bodyguards een zekere status kan ontlenen.

Verbranden Koran alsnog geschrapt

Film Fitna wél aangepast na kritiek kabinet

DEN HAAG, woensdag Geert Wilders is in ernstige verlegenheid gebracht nu blijkt dat hij zijn film Fitna na kritiek uit het kabinet wel degelijk voor publicatie heeft aangepast. Aanvankelijk wilde de PVVleider in zijn film een aantal passages uit de Koran scheuren en in de open haard verbranden. Dit blijkt uit vertrouwelijke aantekeningen van een gesprek tussen Wilders en de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Ter Horst (Binnenlandse Zaken), die gisteravond tijdens het Kamerdebat over de film openbaar zijn gemaakt.

PVV-voorman Geert Wilders noemt tijdens het Kamerdebat de weerslag van zijn eerdere gesprek met de ministers Hirsch Ballin en Ter Horst ’een vod’.

De weerslag van het gesprek, dat op 7 november 2007 plaatsvond, is cruciaal omdat het moet bewijzen dat het kabinet volkomen terecht voorzorgsmaatregelen heeft genomen en zich niet schuldig heeft gemaakt aan stemmingmakerij, zoals Wilders beweert.

De PVV-leider reageerde gisteravond woedend. „Ik word belazerd! Door dit vod waar alleen maar leugens in staan. U maakt mij voor leugenaar uit terwijl u degene bent die liegt.” Voor Wilders aanleiding om aan te dringen op vertrek van het kabinet. Volgens Wilders heeft hij nooit prijsgegeven waar zijn film precies over gaat. Het gespreksverslag dat gisteren openbaar is gemaakt, geeft geen definitief uitsluitsel omdat de aantekeningen een weerslag zijn van de opmerkingen van de bewindslieden. Die van Wilders zijn om vertrouwelijkheid niet vastgelegd. In de getoonde versie van Fitna wordt een telefoonboek verscheurd in plaats van de Koran en wordt alleen de suggestie gewekt dat een cartoon van de profeet Mohammed wordt opgeblazen. Eerder op de avond eiste Wilders vergeefs excuses van Balkenende, omdat de premier al voor Fitna was vertoond waarschuwde voor een crisis.


Rutte: Hij steekt vuur aan, rent weg en komt niet met oplossingen

'Wilders zaait angst’

DEN HAAG, woensdag Geert Wilders is gisteren hard in aanvaring gekomen met de Tweede Kamer over zijn film Fitna. De PVV-leider kreeg een stortvloed van kritiek over zich heen voor zijn anti-Koranfilm, die werd afgeserveerd als boosaardig en kwetsend. CDA-fractievoorzitter Van Geel verweet Wilders angst aan te wakkeren en zijn PvdA-collega Hamer sprak van criminalisering van de islam. VVD’er Rutte noemde de PVV-leider een relschopper en politieke pyromaan. „U steekt het vuur aan en rent dan weg. U komt niet met oplossingen voor de integratie”, aldus de VVD-leider. SP-leider Marijnissen stelde dat het ’goedkoop en kwaadaardig’ is om net te doen alsof hier morgen de islamitische wetten van kracht worden. D66-leider Pechtold karakteriseerde Wilders als ’een bange man’, die iedereen angst aanpraat.

TROTS

 Wilders leek totaal niet onder de indruk van de aanvallen en zei trots te zijn dat vele miljoenen de film hebben gezien en tienduizenden positieve reacties te hebben ontvangen: „De boodschap is overgekomen.” Hij herhaalde opnieuw dat hij zijn ’strijd tegen de islamisering van Nederland’ onverminderd voort zal zetten. Toch was opvallend dat de toon van Wilders in het debat gematigder was dan in de film. Volgens de Tweede Kamer legt de PVV-leider in Fitna een direct verband tussen terroristische daden van moslimextremisten en de moslims in Nederland. Maar Wilders maakte gisteren een duidelijk onderscheid tussen de islamitische ideologie en individuele moslims, dat hij naar eigen zeggen altijd heeft gemaakt.

• Rutte

Wel wil hij verdere verspreiding van de ’islamitische cultuur’ in ons land voorkomen en dat betekent volgens hem een immigratiestop voor moslims, geen nieuwe moskeeën en islamitische scholen en een verbod op de Koran. Zonder deze maatregelen dreigt ons land in de visie van Wilders de kant van Iran en Saoedie-Arabië op te gaan. Balkenende haalde uit naar Wilders, die volgens hem alle moslims afserveert. „U zet daarmee een complete groep in de hoek. Ik wil de premier zijn van 16,5 miljoen Nederlanders, niet van 15 miljoen”, aldus de premier. Hij vindt dat Wilders wantrouwen en verbittering in de samenleving aanwakkert.

 


Fitna-debat: de opvallendste quotes

DEN HAAG - Alle fractievoorzitters roerden zich dinsdag in het Tweede Kamerdebat over de anti-Koranfilm Fitna van Geert Wilders. Hieronder volgen enkele opvallende quotes:

Pieter van Geel, fractievoorzitter CDA: „Als het niet zo'n serieuze zaak was, dan zou je kunnen zeggen dat Wilders aan politiek belletje trekken doet. Belletje trekken is kinderachtig.”

„Wat de film zelf betreft, kan ik niet zeggen dat we hier te maken hebben met een kanshebber voor een Oscar.”

Mariëtte Hamer, PvdA: „De film bevat op zich niks nieuws. Maar de wijze waarop de beelden achter elkaar zijn gezet, is bedoeld om haat te zaaien.”

Arie Slob, ChristenUnie: „De geschiedenis leert dat iedere ideologie tot slachtpartijen kan leiden.”

Jan Marijnissen, SP: „Nederland wordt een onleefbaar land met Wilders aan het roer.”

Mark Rutte, VVD, tegen Wilders: „U bent een relschopper; een politiek pyromaan. U steekt het vuur aan en dan loopt u weg.”

Femke Halsema, GroenLinks: „Behalve dat de PVV de partij is voor uw vrije meningsuiting, is het vooral de partij van de tien verboden voor moslims.”

Alexander Pechtold, D66, over Fitna: „Ze is een diffuse aanklacht op een rellerige toon. Een generaliserend beeld van een wereldgodsdienst in 16 minuten.”

Bas van der Vlies, SGP: „De SGP heeft geen film nodig om te wijzen op de duistere kanten van de islam, nog los van het feit dat ik niet bekend sta als een bekwaam filmregisseur.”

Marianne Thieme, Partij voor de Dieren: „En voorts zij we van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.” Geert Wilders, PVV:

Tegen Van Geel: „U bent gecapituleerd voordat u nog maar 1 seconde van de film had gezien. Dat is zwak en laf.”

Tegen Hamer: „U spreekt mooie woorden met een multicultureel sausje. Maar u doet niets voor uw kiezers.”

Tegen de premier: „De megafoon-diplomatie van de minister-president is uiterst kwalijk.”

In zijn algemeenheid: „Ik dank alle mensen in binnen- en buitenland voor hun hartverwarmende steun.”

Premier Jan Peter Balkenende tegen Wilders, die om excuses had gevraagd: „Ik denk dat er wel excuses aangeboden kunnen worden, maar dan door u. De moslims zijn in een hoek gezet die ze niet verdienen.”


'Ontmaskering van Geert Wilders'

HILVERSUM - Het debat in de Tweede Kamer over de film Fitna was de ontmaskering van de manier waarop Geert Wilders politiek bedrijft. Dat zei minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) woensdag in het radioprogramma De Ochtenden.

Volgens het kabinet had de PVV-leider vooraf aangegeven mogelijk in zijn film pagina's van de Koran te verscheuren of verbranden. Wilders had voor de uitkomst van de film zelf op elk moment kunnen ingrijpen om duidelijk te maken wat zijn bedoeling was, zei Donner. „Achteraf blijkt dat Wilders verstandig is geweest en zijn film heeft aangepast.” De minister zei dat Wilders geen oplossingen biedt en alleen politiek bedrijft door op angst in te spelen. „En dat is geen frisse politiek.”


 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Telegraaf

02/04/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics