Nickerie.Net, zaterdag 05 april 2008


Strafproces Decembermoorden: Inhoudelijke behandeling kan beginnen - Alle excepties verworpen

Paramaribo - De krijgsraadkamers hebben gisteren alle voorlopige verweren van de raadslieden in het Decemberproces verworpen. Ook de excepties van Irwin Kanhai in de zaken van onder anderen hoofdverdachte Desi Bouterse, Errol Alibux en Iwan Krolis sneuvelden. Het betrof in deze niet-ontvankelijkheidsexcepties en verzoek tot nietigverklaring van de dagvaarding. Met de afwijzing is de weg vrij voor de inhoudelijke behandeling van het strafproces. Kanhai verweerde onder andere in de zaak van Bouterse dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak bijkans achttien jaar heeft laten liggen, waardoor de verdachte redelijkerwijs verwachtte dat het OM van zijn vervolgingsrecht heeft afgezien.

Het OM zou volgens hem daarom niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Ook zou volgens de raadsman de redelijke termijn waarin de zaak moet worden afgehandeld ruimschoots zijn overschreden. De krijgsraad oordeelde echter dat de rechtsfiguur van verjaring een garantie is voor de verdachte dat hij ongestraft zal blijven indien het OM na verloop van een bepaalde tijd geen daad van vervolging heeft ingesteld. Omdat het OM enkele dagen voor het ingaan van de verjaringstermijn een gerechtelijk vooronderzoek instelde, werd de verjaring gestuit. Ook de stelling van Kanhai dat de strafbaar gestelde uitlokking al was verjaard, verwees de raad naar de prullenbak. De krijgsraad liet weten dat de door Kanhai aangegeven schending van het gelijkheidsbeginsel ongegrond is.

De strafpleiter meent dat de burgers, die verdachten zijn in deze zaak, niet door de militaire rechter mogen worden berecht. De raad oordeelde echter dat het militaire strafproces met genoeg waarborgen omkleed is, waardoor de kans op schending van enig recht wordt gemarginaliseerd. Niets staat de krijgsraad in de weg om ook de zaak van deze burgers af te handelen. Het verweer van Kanhai dat het de raad zou schorten aan onpartijdigheid, werd eveneens verworpen. Volgens de raad zou Kanhai gebruik kunnen maken van het wrakinginstituut om zodoende eventuele oneigenlijke beslissingen te mijden.

De raad benadrukte dat het parlement volgens het Surinaamse wetstelsel nimmer controle mag uitoefenen op het OM. Ten aanzien van het verzoek tot het nietig verklaren van de dagvaarding, oordeelde de raad dat het OM niet verplicht is om het ten laste gelegde met feiten te staven, zoals de raadslieden dat stellen. Auditeur-militair John Mohamedamin gaf duidelijk blijk van zijn goedkeuring van het tussenvonnis en klapte regelmatig in de handen toen de raad de verweren stuk voor stuk verwierp. De zaak is tot nader order uitgesteld.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

05/04/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics