Nickerie.Net, dinsdag 08 april 2008


Minister Santokhi woonde meeting over criminaliteit en veiligheid bij

Geplaatst: 08/04/2008

Paramaribo -  Van 4 – 5 april is te Port of Spain, Trinidad and Tobago, een speciale meeting gehouden van Caricom-regeringsleiders over criminaliteit en veiligheid in de regio. President Venetiaan was in verband met de tragische vliegramp niet aanwezig op deze bijzondere conferentie. De Surinaamse delegatie is geleid door minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie. De delegatie bestond uit deskundigen van de ministeries van Justitie en Politie, Defensie, Buitenlandse Zaken en de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

In de vier dagen voorafgaand aan deze vergadering hebben vergaderingen plaatsgehad van Caricom-ministers belast met nationale veiligheid en criminaliteitsbestrijding en de ‘Security Policy Advisory Comittee’ (SEPAC), een Caricom-adviesorgaan van functionarissen op het niveau van directeuren van ministeries van nationale veiligheid.

De regeringsleiders hebben op hun voorgaande meeting vanwege het grote belang van veiligheid reeds het principebesluit genomen om veiligheid als de vierde zuil van de Caricom te vestigen naast:
1. economische integratie;
2. coördinatie van buitenlands beleid; en
3. functionele samenwerking.
Ter formalisering hiervan wordt het oprichtingsverdrag van de Caricom
( het Gewijzigde Verdrag van Chaguaramas) nader gewijzigd. Vooruitlopend daarop zal alvast uitvoering gegeven worden aan het veiligheidsbeleid dat ontwikkeld is voor de Caribische regio.

De vergadering had tot doel voor de regio belangrijke veiligheidsonderwerpen te bespreken en een gezamenlijk standpunt te bepalen met betrekking tot de te volgen strategie en de contouren van een actieplan af te spreken ter vermindering van de stijgende criminaliteit in de regio, waaronder de geweldscriminaliteit.

Op deze conferentie hebben de regeringsleiders voorstellen ontvangen van een buitengewone gezamenlijke meeting van politiekorpschefs en legerbevelhebbers uit de regio en van de ‘Council of Ministers Responsible for National Security and Law Enforcement’.

De Caricom-regeringsleiders hebben afgesproken om voort te bouwen op het succes en de verworvenheden van de veiligheidssamenwerking tijdens Cricket World Cup 2007 (CWC07). Enkele delen uit het veiligheidsplan van CWC07 worden uitgebreid en krijgen een permanent karakter, w.o.:
1. De ‘Advanced Passenger Information System’ (APIS): een elektronisch aanmeldingssysteem dat passagiers controleert op o.m. criminele antecedenten vóór aankomst in het land van bestemming.
2. De ‘Regional Intelligence Fusion Centre’: het regionaal centrum te Port of Spain dat belast is met de verzameling en analyse van inlichtingen in de regio en onder meer een beveiligd regionaal computernetwerk beheert, genaamd ‘CARICOM Intelligence Sharing Network’ (CISNET)]
3. De ‘Joint Regional Communications Centre’: het tijdens CWC07 opgezette centrum welke o.m. het APIS-systeem beheert en verbonden is met Interpol en andere internationale opsporingsnetwerken alsook met alle op het netwerk aangesloten grensposten in de Caricom.

Op deze speciale meeting is voorts het besluit genomen om twee verdragen op de volgende bijeenkomst in de maand juli te ondertekenen, t.w.:

1. CARICOM Arrest Warrant Treaty; en
2. Maritime and Airspace Co-operation agreement.

Enkele onderwerpen uit de afgesproken strategie zijn de bestrijding van het illegale bezit en de verspreiding van vuurwapens waarbij in dat verband een “Regional Integrated Ballistics Information Network” (RIBIN) wordt opgezet en een “Regional Investigative Management System” (RIMS). RIBIN is een geautomatiseerd regionaal ballistisch informatienetwerk waarmee o.m. kogels en patroonhulzen in verband gebracht kunnen worden met bezitters van vuurwapens. De RIMS is een regionaal ondersteuningsteam dat bij grootschalige en ingewikkelde onderzoeken van ernstige criminaliteit in de regio, ondersteuning zal verlenen binnen de Caricom.

De Caricom-regeringsleiders hebben tijdens de meeting hun diepste gevoelens van medeleven betuigd aan de Surinaamse regering, het volk van Suriname en in het bijzonder de nabestaanden van de slachtoffers, in verband met de vliegramp van donderdag 3 april in het binnenland van Suriname, meldt Voorlichting Justitie en Politie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08/04/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics