Nickerie.Net, woensdag 16 april 2008


Soedeschand Jairam: ‘Regering moet voedselvoorziening waarborgen’
Geplaatst: 15/04/2008

Nickerie -  ‘De regering zal er zorg voor moeten dragen dat de voedselvoorziening voor de bevolking gegarandeerd blijft. Voorkomen moet worden dat door de ontwikkelingen wereldwijd en de grotere vraag naar biodiesel steeds meer landbouwgewassen worden gebruikt voor de productie van dieselbrandstof, daar temeer deze veel beter is betaald. Voorspeld is dat door de belangrijke rol van biodiesel de landbouw zich zal focussen op het verbouwen van gewassen voor de biobrandstof.’ De regering zal de volgens Jairam de landbouwproductie moeten stimuleren door meer te investeren in de infrastructuur waaronder de waterhuishouding van de landbouw. De waterhuishouding is heel belangrijk voor bijvoorbeeld de rijstarealen. Verbouwing van 1 kg rijst vereist 2000 liters water.

Wereldwijd is tot nu toe gebleken dat gefaald is om de voedselveiligheid te garanderen. Het gevaar is dat landbouwproducenten meer gaan overschakelen op de productie van de gewassen voor biodiesel. Wetenschappers die de Europese beleidsmakers moeten adviseren, roepen op om de biobrandstofdoelstellingen bij te stellen. Als onderdeel van de maatregelen tegen de klimaatverandering kwamen landen in 2006 overeen dat 10 % van de behoefte in de vervoerssector in 2020 gedekt moet zijn met brandstoffen uit landbouwgewassen.

In een nieuw discussiestuk noemt het wetenschappelijk comité van het Europese Milieuagentschap het voorstel inzake biobrandstof buitenambitieus. Aanbevolen wordt om de plannen uit te stellen totdat duidelijk is wat de voor- en nadelen van biobrandstoffen zijn. In januari blijkt al dat onderzoekers tot de conclusie zijn gekomen dat de doelstellingen tot de aanmaak van biobrandstof reeds de winst overschrijden. Gesteld werd om landbouwproducten in te zetten voor energieopwekking in plaats van voor biobrandstoffen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

16/04/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics