Nickerie.Net, donderdag 17 april 2008


OAS lovend over drugsbeleid Suriname

Ivan Cairo, 17/04/2008

Paramaribo - In haar jongste rapport is de Inter-Amerikaanse Drugsbestrijdingscommissie (CICAD) lovend over het drugsbeleid van Suriname. Niet alleen over drugspreventie, drugsmisbruik en bestrijding van drugscriminaliteit is positief geoordeeld, maar ook over de vooruitgang die is geboekt op het stuk van coördinatie van het nationale anti-drugsbeleid.

Minister Chandrikapersad SantokhiMinister Chandrikapersad Santokhi

Het opstellen van het Nationaal Drugs Masterplan 2006-2010 wordt als een belangrijke mijlpaal beschouwd. Toch is er ook enige kritiek. Justitieminister Chandrikapersad Santokhi is ingenomen met het rapport ‘Evaluation of Progress in Drug Control 2005-2006’ en zegt in een eerste reactie dat de drugsgerelateerde criminaliteit de grootste bedreiging vormt voor de nationale veiligheid in het land. Naast de successen die in het CICAD-rapport worden genoemd, legt het OAS-orgaan ook de vinger op de zwakke plekken. Zo is er kritiek op het ontbreken van regels en beleid op het stuk van controle van chemische substanties die gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs. Ook de aanpak van wapensmokkel en witwassen baart nog zorgen.

Wetgeving en regels omtrent witwassen zijn al geïntroduceerd, maar de administratieve controle op de naleving daarvan laat te wensen over. Suriname heeft ook geen vorderingen geboekt wat betreft ratificatie van de Inter-Amerikaanse Conventie tegen Illegale Productie en Handel in Vuurwapens, Munitie, Explosieven en daaraan gerelateerde materialen (CIFTA). Bepaalde protocollen van de VN Conventie tegen Transnationaal Georganiseerde Misdaad en het verdrag tegen Corruptie.

De OAS is zeer tevreden over de programma’s die hier worden uitgevoerd om de vraag naar drugs terug te dringen en over drugspreventieactiviteiten op scholen en in samenwerking met niet-gouvernementele organisaties. In het rapport worden veertien aanbevelingen gedaan in vergelijking met 26 toen het rapport 2003-2004 uitkwam. Naast het ratificeren van voornoemde verdragen wordt Suriname opgeroepen preventieprogrammas over drugsmisbruik op basis-, VOJ- en VOS-scholen uit te voeren.

Daarnaast moet training gegeven worden op het stuk van bestrijding van smokkel van farmaceutische producten en andere medicamenten via internet, en zal een geautomatiseerd informatiemanagementsysteem om de controle hierop te plegen, moeten worden opgezet. Specialistische training voor justitiemedewerkers bij drugsbestrijdingen en uitbreiding van de categorie personen die moet vallen binnen de witwaswetgeving wordt ook aanbevolen. Vanwege Surinames trekkersrol in de regio wat drugsbestrijding betreft, onderneemt de OAS nu pogingen om minister Santokhi in de leiding te krijgen van de CICAD. Deze kwestie wordt eind deze maand tijdens de komende CICAD-jaarvergadering in Washington verder besproken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

17/04/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics