Nickerie.Net, donderdag 17 april 2008


Suriname pronkt internationaal met successen volksgezondheid

17/04/2008

Paramaribo - Suriname pronkt bij de debatten van de Verenigde Naties over de behaalde resultaten en uitdagingen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen, met de successen die geboekt zijn op het gebied van de volksgezondheid. Ambassadeur Henry MacDonald wees op de vooruitgang bij het minimaliseren van kindersterfte en bestrijding van overdraagbare ziekten. Aids is niet langer de voornaamste doodsoorzaak binnen de leeftijdsgroep 24 tot 49 jaar. De Surinaamse vertegenwoordiger moest echter bekennen dat de successen landelijk niet evenredig zijn verspreid. Scheefgroei in armoedebestrijding, gendergelijkheid, moedersterfte en duurzaam milieu blijft bestaan.

MacDonald legde zijn internationaal gehoor uit dat Suriname eind dit jaar een Nationale Raad voor Hiv installeert, met als eerste taak het bijeenroepen van een forum waarin de status van deze epidemie wordt besproken.

De bedoeling is dat dit een jaarlijks terugkerende activiteit wordt. De Surinaamse afgezant gaf aan dat het land zich gecomitteerd heeft aan de MDG en deze heeft geďntegreerd in zijn nationaal ontwikkelingsbeleid. Goed resultaat is evenwel afhankelijk van cruciale kwesties als vrede en veiligheid, adequate en voorspelbare schuldverlichting, ontwikkelingshulp en eerlijke handel. Naast aspecten van de volksgezondheid heeft Suriname vordering geboekt bij de ontwikkeling van het basisonderwijs en de aanpak van gendergelijkheid. Een Integraal Gender Actieplan is geformuleerd om de vrouwen te versterken en heeft Suriname vorige week het Actieplan 2008-2011 getekend. Voorts zal met VN bureaus meer kracht bij de nationale inspanning worden bijgezet om de MDG te vergroten.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

17/04/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics