Nickerie.Net, dinsdag 22 april 2008


Kwestie ontruiming woning zaaizaadbedrijf SML
Geplaatst: 19/04/2008

Nickerie -  Het besluit voor privatisering van de Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname (SML) is in februari 2004 door de Raad van Ministers genomen. In dit kader is een afvloeiingsregeling gemaakt met de werknemers. Een deel en wel 258 werknemers heeft toen gekozen voor een sociaal plan, waarbij gedurende een bepaalde periode een financiŽle ondersteuning werd verleend. Een ander deel en wel 187 werknemers hebben de voorkeur gegeven aan een padieareaal van ca. 24 ha. Daarnaast heeft elke werknemer van de SML in het verleden de gelegenheid gehad om tegen een zeer schappelijke prijs een huis of een kavel in het woondorp van de SML te kopen. Een groot deel van de werknemers heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt, waaronder ook een aantal werknemers die op het zaaizaadbedrijf woonden.

Na de implementatie van de afvloeiingsregeling in 2004 bestaat er geen formele binding tussen SML en de werknemers meer. Ex-werknemers die nog steeds een huis van de SML bewonen, doen dit illegaal en betalen ook geen vergoeding.

Met betrekking tot de gezinnen die thans op het zaaizaadbedrijf een huis bezet houden, wenst SML de volgende informatie te verschaffen:
Op het zaaizaadbedrijf staan er 18 woonhuizen, waarvan een groot deel in een dusdanige staat verkeert zodat duurzame bewoning niet veilig is.

Van de 18 personen die momenteel claimen daar te wonen heeft volgens de administratie van SML een viertal nooit enige werkrelatie gehad met de stichting.

Een tweetal personen is reeds lang gepensioneerd en diende de huizen te ontruimen.

Een drietal woont thans in het woondorp Wageningen of elders maar houdt een huis bezet op het zaaizaadbedrijf.

Twee werknemers hebben elk een woonhuis op het zaaizaadbedrijf gekocht voor afbraak om het weder op te zetten op een gekocht perceel in het woondorp, maar hebben nagelaten dit te doen.

Uit de groep van 18 personen hebben 5 personen bij de afvloeiing gebruikgemaakt van het sociaal vangnet en 7 personen hebben padiepercelen van ca. 24 ha. toegewezen gehad.

De SML stelt te allen tijde bereid te zijn om met de belanghebbenden gezamenlijk na te gaan hoe op een aanvaardbare wijze een oplossing gebracht kan worden in de gerezen problemen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

21/04/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics