Nickerie.Net, vrijdag 25 april 2008


Minister Chandrikapersad Santokhi: ‘Opdracht voor uitzetting gezin niet gekomen van dc’
Geplaatst: 25/04/2008

Nickerie -  ‘Het eerste onderzoek heeft uitgewezen dat de districtscommissaris (dc) van Nickerie, Bhagwatpersad Shankar, géén opdracht had gegeven om het gezin Ramphal, bestaande uit moeder en vier minderjarige kinderen, het land uit te zetten, omdat het illegaal hier verbleef. De politie van Nickerie heeft zelfstandig opgetreden en ook toegegeven dat er een fout is gemaakt die gezocht moet worden in de richting van het niet volledig op de hoogte zijn van de regels van de Vreemdelingenwet.’ Dit zegt de minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, over het eerste onderzoek dat hij heeft laten uitvoeren met betrekking tot de uitzetting van het gezin Ramphal naar Guyana zonder dat de justitiële autoriteiten hiervan op de hoogte waren gesteld.

De bewindsman zegt verder ook dat hij adviezen heeft gekregen van zijn deskundigen dat er rechtsregels zijn overtreden bij de uitzetting. Tegen die achtergrond heeft hij het pakket aan informatie dat hij had gekregen, doorgeleid naar de procureur-generaal mr. Subhaas Punwasi alsook aan de korpschef Delano Braam voor een grondig onderzoek. Op de vraag of er inmiddels maatregelen zijn getroffen tegen degenen die de wet hebben overtreden, zegt minister Santokhi dat zowel de politiefunctionarissen als de dc geïnformeerd zijn over de nieuwe Vreemdelingenwet, die ze inmiddels ook al hebben ontvangen. ‘Aan de hand van het onderzoek van de pg en de korpschef zullen er andere sancties c.q. maatregelen getroffen worden tegen de overtreders’, aldus de minister.


Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

25/04/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics