Nickerie.Net, vrijdag 09 mei 2008


In Memoriam

Harry Kisoensingh

Harry Kisoensingh

22-09-1954   <>  27-04-2008


Harry Kisoensingh (53) overleden - Politiek Suriname geschokt

Ebu Jones, 28/04/2008

Nickerie - Ex-parlementariër Harry Kisoensingh (53) is gistermiddag na een langdurig ziekbed overleden. Deze parlementariër van HPP, die namens de Nickeriaanse gemeenschap in het parlement zat in de periode 1996-2000, heeft door zijn strijdvaardigheid zijn sporen verdiend in de Surinaamse politieke arena. Kisoensingh had het tot zijn plicht gemaakt om op te komen tegen onrecht tegen het volk, en in het bijzonder in de agrarische sector. Deze tengere man behoorde tot de kleine groep van strijdvaardige Sranan man die bereid zijn tot het uiterst te gaan om gehoord te worden door beleidsmakers. Een voorbeeld van zijn moed zal velen zeker niet zijn ontgaan toen hij in zijn strijd voor een beter bestaan voor de Nickeriaanse rijstboeren midden op het wegdek ging liggen uit protest. Ook zijn hongerstaking is niet onopgemerkt gebleven. Respect bij zijn politieke vrienden en vijanden wist Kisoensingh zeker wel af te dwingen door zijn houding en zijn strijd om rechtvaardheid.

NDP-parlementariër Rabin Parmessar ziet Kisoensingh als een held die te vroeg uit ons midden is gehaald. “Ik heb Harry gekend vanaf de muloschool in Nickerie en van de politiek. Hij heeft het in de afgelopen periode niet makkelijk gehad door zijn ziekte. Hij verdient veel respect. Hij is altijd opgekomen voor land en volk, vooral voor de agrariërs. Hij is te vroeg overleden”, reageert Parmessar geschokt. Volgens hem zal Suriname een actief lid in de politiek missen.

Ex-districtscommissaris van Nickerie Hardeo Ramadhin zegt dat hij Kisoensingh altijd heeft bewonderd om zijn aanpak van politieke zaken. “Hij was een man die zaken goed wist te verkopen. Hij had heel veel liefde voor het district. Hoewel hij zijn huis in de stad had, heeft hij gekozen om in het district te blijven wonen.” Ramadhin vindt dat Kisoensingh één van de betere parlementariërs van de afgelopen periode uit het district is. Suriname verliest met het heengaan van Kisoensingh een grote zoon, zegt een geschokte Frank Playfair. “Met het heengaan van Harry verliezen wij een heel kritische en jonge politieke leider en parlementariër. Hij was heel kritisch en wist de overige leden naar hem te laten luisteren als hij zijn rede hield.”

Kisoensingh was bekend om zijn systematisch opgebouwde toespraken, waarbij de problemen van de bevolking hem steeds na aan het hart lagen. In mei 1999 werd hij herkozen als voorzitter van de HPP. Kisoensingh ondersteunde de visie van de HPP, dat vrouwen uit hun achtergestelde positie moesten komen en dat jongeren de gelegenheid moesten krijgen hun stem uit te brengen. Bij de verkiezingen op 25 mei 2000 behaalde de HPP geen enkele zetel. Hetzelfde lot overkwam hem bij de daarop volgende verkiezingen op 25 mei 2005.

dWT-journaliste Rosita Leeflang sprak hem in Nickerie, gelijk na de uitslag van de verkiezingen. Kisoensingh noemde de uitslag van die verkiezingen het “einde van zijn politieke carričre”. Kisoensingh was lijsttrekker van de politieke combinatie UPS-DOE. “De kiezers hebben weer niet gekozen voor kwaliteit en fatsoen, maar voor leugens en sukkels”, was zijn eerste reactie. “Ze hebben mij ontslagen van de verplichting om mij nog verder uit te sloven. Je kan niet gedurende twee achtereenvolgende verkiezingen niet worden gekozen, dus voor mij houdt het op. Ik zal er, net als in de afgelopen tien jaren, niet een kop koffie minder om drinken,” zei Kisoensingh, die op dat moment ook achter een kop koffie zat. Het plan om te stoppen met zijn politieke carričre had hij niet van tevoren opgevat, maar hij heeft dat besloten nadat de uitslagen bekend werden. “Als ik dat van tevoren had besloten, dan had het ook geen zin gehad om zoveel geld en mankracht te stoppen in die verkiezingen.”

Ook als er in de toekomst een partij een beroep op hem zou doen om zich aan te sluiten, zou het antwoord van de HPP-voorman negatief zijn. Naar zijn zeggen bestaat de HPP de facto niet meer en is deze opgegaan in UPS. “Ik ga in mijn hangmat liggen kijken en genieten van de Surinamerivier.” Het verloop van de verkiezingen vond Kisoensingh vermoeiend, aangezien het hard werken was. Van 1996 tot 2000 was hij vice-voorzitter van het parlement.-.

"De kiezers hebben weer niet gekozen voor kwaliteit en fatsoen, maar voor leugens en sukkels", was de eerste reactie van Harry Kisoensingh na de verkiezingen van 25 mei 2000. "Ik ga in mijn hangmat liggen kijken en genieten van de Surinamerivier." -


Harry Kisoensingh, een politicus van formaat heengegaan
Dagblad Suriname,  29/04/2008

Paramaribo -  Na een langdurig ziekbed is de HPP’er tevens ex-volksvertegenwoordiger van Nickerie, Harry Kisoensingh, zondagmiddag omstreeks 4 uur in het Diaconessenhuis heengegaan. Hij bereikte de leeftijd van 53 jaar. De crematie vindt plaats op maandag te Weg naar Zee. Kisoensingh heeft zich gedurende zijn politieke carričre laten kennen als een felle voorvechter van de agrarische sector. Vooral de rijstboeren in Nickerie hadden in Harry een fervente medestander.

Al op zeer jeugdige leeftijd bleek Kisoensingh interesse te hebben voor de politiek. Tijdens zijn studentenperiode was hij zeer actief en zat hij in vele organisaties. Na afronding van zijn studie op de Kweekschool heeft hij in verschillende districten onderwijs verzorgd. Hierdoor was hij breed georiënteerd en had hij een ruime bagage aan kennis en ervaring . Later besloot hij terug te keren naar Paramaribo en werd hij te werk gesteld op het ministerie van Arbeid. In die tussentijd bleef hij verder gaan met zijn studie en wist hij zijn MO-A diploma Pedagogiek te behalen. Hierna koos hij bewust om wederom te gaan werken in zijn geboortedistrict Nickerie. Aangezien zijn politieke interesse maar bleef groeien kwam bij hem het idee op om een politieke partij op te richten.

In 1973, op 19-jarige leeftijd, werd Kisoensingh medeoprichter van de politieke partij HPP. Hiermee was de aanzet gegeven voor zijn politieke carričre. Pas in 1991, in combinatie met DA 91, werd hij als kandidaat gekozen in het district Nickerie en nam hij zitting in DNA. In 1996 werd hij als HPP’er in Alliantie-verband herkozen. In 2000 haalde hij met een verschil van 7 stemmen, nog net geen zetel. In 2005 werd hij als UPS-lijsttrekker wederom niet gekozen. Na deze teleurstelling nam hij bewust afscheid van de actieve politiek. Zijn neef, tevens partijgenoot van UPS, Radjen Kisoensingh, geeft aan dat hij een zeer goede politicus was. “Hij was een politicus van formaat. Zijn commentaren waren altijd goed onderbouwd. Hij was een zeer vrolijk, vriendelijk, ondernemend en een joviaal mens. Hij was zeer actiegericht in de politiek en gaf je nooit het gevoel dat hij er bij de pakken zou neerzitten.” Harry Kisoensingh laat een vrouw en twee volwassen kinderen achter.


Parlement betuigt medeleven met heengaan Kisoensingh
Dagbald Suriname, geplaatst: 30/04/2008

Paramaribo -  De fractieleiders hebben in het parlement zich uitgesproken over het heengaan van de politicus Harry Kisoensingh en hun medeleven betuigd aan de nabestaanden. NF- fractieleider Otmar Rodgers: “Wij hopen dat hij zal zijn aangekomen op een plaats waar hij vrij is van de drukte van deze wereld. U kent hem. U kent zijn strijd, U kent zijn liggen op straat om voor landbouwers dingen gedaan te krijgen. U kent zijn inzet tijdens de grote staking van begin jaren ‘70 en daarna. Wij hopen dat hij daar is aangekomen, waar de eeuwige rust en vrede wachten.” Rodgers hoopt dat degenen die hij heeft achtergelaten, de kracht zullen putten uit de herinnering aan hem en het in stand houden van die herinneringen.

A1’s fractieleider Jiwan Sital sprak zich als volgt uit. “Wij van de A1-fractie willen niet alleen zijn familie, maar de gehele Surinaamse bevolking condoleren met het heengaan van Harry Kisoensingh. Fractieleider DA 91Winston Jessurun: “Harry Kisoensingh is veel te vroeg vertrokken uit het aards bestaan. Harry en ik hebben hoogtepunten, maar ook dieptepunten meegemaakt. Hij was medeoprichter van DA’91 waar ik tot op dit moment leiding aan heb gegeven. Wij werden samen gekozen als parlementariër. Ik heb Harry meegemaakt op momenten waarop hij advies nodig had. Harry had de capaciteiten en kwaliteiten om leiding te geven aan het volk. Helaas, hij is er niet meer.”

VVV’s fractieleider Jules Wijdenbosch zei het volgende. “Suriname heeft in Harry Kisoensingh, aan welke zijde hij dan ook zat van de tafel, een grote en scherpzinnige politicus verloren. Een eerlijke man die uitkwam voor zijn standpunten en de harmonie die ten grondslag lag aan zijn standpunten was belangrijk. Hij kon nog zo een verschil van mening hebben met jou en dat had hij met mij in de coalitie, dat heeft nooit mogen leiden tot afstandsvijandschap. Het interesseerde hem niet of hij in de oppositie of coalitie zat, als hij vond dat hij moest opkomen, dan kwam hij ook op. Laten wij de waarden die hij ons achtergelaten heeft, koesteren.” Na al deze herinneringen en woorden van medeleven ging het parlement over tot de orde van de dag.


De gedreven politicus Kisoensingh is ons voorgegaan

Dagblad Suriname redactioneel, 30 april 2008

Paramaribo - Op zondag 27 april 2008 overleed na lang en geduldig lijden op 53-jarige leeftijd Harry Kisoensingh. Harry stond bekend als een bijzondere politicus met een aantal uitzonderlijke eigenschappen. De van huis uit onderwijzer maakte een politieke carričre van bijkans 33 jaar, waarvan 9 jaren in ons parlement (DNA), van 1991 tot 2000. Een uitzonderlijk begaafde spreker en politicus. Harry heeft veel politieke steun verworven onder het gewone volk en heeft zijn favoriete district Nickerie mogen vertegenwoordigen in DNA. Harry, met zijn Gandhi-look, heeft veel tussen het volk gelopen en voor velen was hij een aanspreekpunt voor het verlichten van noden, maar het was helaas dit zelfde volk dat hem in 2000 (met een verschil van 14 stemmen) en zelfs in 2005 in de steek liet.

Daags na de verkiezing zei Harry verbitterd tegen de media dat “de kiezers hebben weer niet gekozen voor kwaliteit en fatsoen, maar voor leugens en sukkels’. Maar, Harry was tegelijk democraat en hij vervolgde; “Het zijn wij, de kiezers, die onze gekozenen hebben aangewezen, die de krachtsverhoudingen hebben bepaald en die willen dat beloften die onverzoenbaar blijken te zijn, worden nagekomen.” Harry kreeg gelijk want iedere Surinamer weet wat er na de verkiezingen van 25 mei 2005 Suriname overkwam en vooral hoe “het huis van de democratie” (zijn geliefde aanduiding voor DNA) is afgegleden. Wat Harry’s verschijning ons heeft geleerd, is inderdaad wat de kenmerken en kwaliteiten van een goede volksvertegenwoordiger horen te zijn. Harry zal daarom de politieke geschiedenis ingaan als een karaktervolle politicus die het aandurfde vrij uit te spreken wat op zijn tong lag. Hij geloofde in de vrije meningsuiting en dat was de hoeksteen van de democratie. Je kunt het met hem eens of oneens zijn, maar hij zocht de confrontatie heel gericht op. Mede DNA-leden weten als geen ander dat hij een goede luisteraar was en dat hij geregeld aankondigde in de fractie dat hij de spreker die nu aan de beurt is flink onder handen zou gaan nemen. Hij was dan ook een nachtmerrie voor de coalitieleden als hij aan het woord kwam.

Harry was een kei in het ontwikkelen van visies. Een project zonder visie bestond bij hem niet. Hij legde de lat graag hoog, trok de discussie open en kon zijn medestanders enthousiasmeren met nieuwe ideeën. Harry bewoog zich graag in groepen, maar drong zich nooit op. Hij was een hardwerkend en sociaalvoelend mens en kon maatschappelijke trends bijzonder goed inschatten. Hij had vanuit zijn politiek werk over heel Nickerie antennes en invloed. Hij slorpte veel informatie op. In discussies of dossiers zou hij altijd overtuigen met argumenten. De politiek is een serieus vak, geen amusement vond hij. Hij kickte ook op verkiezingen. Ook in zijn campagne was hij bijzonder gedreven. In die verkiezingen ging hij op zoek naar een vorm van bevestiging voor het geleverde werk. Je kon hem plezieren door zelf de lat hoger te leggen. Door op het goede moment de juiste woorden te zeggen. Door je hard voor een project in te zetten. Hoe kunnen wij Harry met één woord typeren? vroegen wij een aantal prominente UPS’ers? Moeilijk te zeggen, krijgen wij te horen. Hij was bevlogen, eigenwijs, geďnspireerd. Hij is een door mensen en niet door macht gedreven politicus, een mentor voor jongeren, die verder keek dan vandaag. Maar er moet altijd een visie zijn. Want zonder visie, geen project. De ziekte van Harry heeft ons plots en terecht tot bezinning gebracht. Eigenlijk merken we nu dat onze leiders niet altijd gedreven worden door egoďstische en persoonlijke ambities! We moeten ons er rekenschap van geven dat ook wij verantwoordelijk zijn voor hun stress.

Tot slot een anekdote met Harry. In een debat in Nederland in 2005 vroeg iemand uit het publiek aan Harry hoe het komt dat zoveel politici van de huidige generatie in Suriname zijn afgegleden naar een tweederangs niveau, dat wordt gekenmerkt door parochialiteit, particratie en populisme. Hij gaf een meesterlijk antwoord aan de vragensteller. Wij verwoorden dit als volgt. De intrede van de technologie heeft van de politiek een bijna perfecte concurrentiele markt gemaakt. Wie liegt wordt voor de camera's ontmaskerd. Het minste woord -moedig of impopulair - kan een politicus duizenden kiezers kosten of opleveren.

Net als een bedrijf bij een eenvoudige prijsverhoging zijn klanten naar de concurrentie ziet overstappen, omdat eender welke prijsdifferentiatie grote gevolgen kan hebben. Het gevolg daarvan is dat politici zich laten verleiden tot het Amerikaans concept van 'government by opinion poll'; 'Ik ben de leider, dus volg ik mijn kiezers'. Alles is ingewikkeld, mensen kennen de dossiers niet. Ze reageren instinctief. Dan houdt men opiniepeilingen en zeggen de politici: ‘ai, we zakken in de opiniepeilingen, we gaan iets moeten doen’. Dan wordt men demagogisch en gaat men van alles beloven. Mensen gaan applaudisseren. Dan wordt je de gevangene van je eigen belofte en kom je in een vicieuze cirkel terecht. Harry eindigde met de volgende woorden: “Ons land heeft politici nodig die het volk leiden en niet politici die het volk volgen.” Wij gaan Harry erg missen.


Nickerie verliest in Kisoensingh een 'grote zoon'

Asha Chaturi, 05/05/2008

NIEUW NICKERIE - “Hij was een zeer democratisch mens. Had zijn hart op de juiste plaats. Harry was mijn broer, vriend, adviseur en goeroe (leermeester). Ik heb hem vanaf 1973 gekend”, zegt Prem Mohabier over Harry Kisoensingh, die vorige week zondag kwam te overlijden. Tot het laatste moment zag Mohabier in Kisoensingh een echte leermeester, omdat ze beste vrienden waren en goede en slechte tijden met elkaar hebben meegemaakt. “Harry was overal te zien. Hij maakte geen onderscheid tussen arm en rijk. De meeste vrienden van hem waren afkomstig uit de volksklasse. Harry ging haast elke week naar de markt en voerde vaker gesprekken met mensen, ongeacht ras en geloof en politieke kleur.”

Rijstboer Widjaikoemar Ramasray tekent het condoleanceregister.-.

Kisoensingh kwam in 1973 in de politieke wereld. Hij zou voor de eerste keer de verkiezing ingaan als schaduwkandidaat, maar kon dat helaas niet omdat hij daar een maand te jong voor was. ‘Harry’ moest daarvoor wachten totdat hij zijn leeftijd had bereikt.

“Voor de partij is zijn verlies een bijzondere aderlating. Zijn plaats kunnen wij de komende tijd niet compenseren. Harry heeft altijd zijn krachten gegeven aan de partij”, zegt Elias Khodabaks, waarnemend-voorzitter van de politieke raad van de Unie van Progressie Suriname, UPS. Hij was het afgelopen weekend in het district om de partijleden te ondersteunen tijdens deze moeilijke dagen. Khodabaks zegt dat Kisoensingh de persoon was die de wil van het volk respecteerde. “Dat mag van hem gezegd worden, dat hij ter wille van het volk uit de coalitie was gestapt omdat hij zaken van het volk niet gerealiseerd kon krijgen. Hij was fel gekant tegen corruptie. Weinigen zouden dit willen doen”, zegt Khodabaks.

"Hij stond altijd klaar voor het volk, al moest hij zijn leven op het spel zetten. In 1998 kwam hij op voor de Nickeriaanse padiboeren en barricadeerde de weg alleen. Toen hij de mensen nodig had, werd hij in de steek gelaten. Toch gaf Harry de moed niet op en ging op straat liggen en barricadeerde zo de weg te Groot-Henar. Nickerie verliest in hem een grote zoon", zegt Harinandan Oemraw, landbouwer. “Hij gaf ons altijd advies gevraagd en ongevraagd. Tijdens gesprekken hadden wij vaker meningsverschillen”, zegt Oemraw. "Wij moesten eruit komen en zagen dat hij toch gelijk had".

"Ondanks wij van verschillende politieke partijen waren, hadden wij toch altijd goed contact. In hem verlies ik een goede makker en politieke vriend”, zegt ex-parlementariër Liakat Mahawatkhan tegenover dWT. “Wij hadden nog heel veel plannen, die helaas niet meer door kunnen gaan daar hij te vroeg van ons is heengegaan”, zegt Mahawatkhan.

Harry Kisoensingh Geboren 22-09-1954 - Overleden 27-04-2008Harry Kisoensingh

Ook het onderwijsveld zal Kisoensingh missen. Hij was pedagoog op de kweekschool. "Standvastig, recht door zee en had altijd opbouwend kritiek. Hij was zeer constructief en hield zich aan zijn woord. Hij was een respectabele man". Zo heb ik hem in de onderwijswereld gekend als collega”, zegt Khalid Khodabaks. De afgelopen tien jaren heeft hij zijn krachten gegeven als bestuurslid van CCN en later bij Stichting Win. Hier kwam hij altijd op voor mensen die het minder goed hadden en zeker voor kinderen. Kisoensingh wordt vanmiddag te Weg naar Zee gecremeerd, na een rouwdienst in de aula van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.-.


Update: 6 mei 2008

 

Kisoensingh, ‘Parel van Nickerie’, gecremeerd

Ebu Jones, 06/05/2008 (dWT)

Paramaribo - “Ik ben liever een kapitein op een klein schip, dan een matroos op een groot schip met piraten”. Dit was een van de uitspraken van de onlangs overleden Harry Kisoensingh. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Surinaamse samenleving en politiek Suriname is niet onopgemerkt gebleven. Onder enorme publieke belangstelling is gisteren afscheid genomen van deze, zoals hij ook gisteren is getypeerd, “Parel van Nickerie” en de “karaktervolle Surinamer”. Collega’s, politici, boeren, ministers, vicepresident Ramdien Sardjoe, DNA-voorzitter Paul Somohardjo en president Ronald Venetiaan hebben de laatste eer betoond aan Kisoensingh.

Uit de verschillende toespraken die bij de crematie door prominenten uit politiek Suriname zijn gehouden, is te herleiden dat Kisoensingh door zijn idealen respect heeft weten af te dwingen. Hennry Orie zei in zijn toespraak dat met het verlies van Kisoensingh, Suriname een actief politicus en een inspiratiebron verliest. Maartin Schalkwijk beschreef de overledene als “een politicus met durf”. “Harry durfde en had moed.

Dit kom je niet vaak tegen bij politici,” gaf Schalkwijk aan. Volgens hem zijn er vandaag de dag veel jaknikkers in de politiek. Pannalal Parmessar hield zijn gehoor voor dat politieke leiders niet hebben willen luisteren naar Kisoensingh. Volgens hem konden de problemen in de rijstsector voorkomen worden indien deze leiders oor voor hem hadden gehad. Parmessar ziet graag dat de naam van Kisoensingh, die in verband wordt gebracht met de perikelen rond de uitgifte van de stalweide in Nickerie, wordt gezuiverd. “Kisoensingh heeft juist strijd gevoerd voor behoud van de Stalweide. Als hij er niet was geweest, zaten de boeren nu zonder een Stalweide”, aldus Parmessar.-


Levensloop van Harry Persad Kisoensingh

door Radjen Kisoensingh, 05/05/2008

Harry Persad Kisoensingh zag het levenslicht op 22 september 1954 in het district Nickerie als vijfde kind uit een gezin van negen, uit de familie G. Kisoensingh - R. Nankoesingh. Zijn ouders waren eenvoudige landbouwers in de Corantijnpolder in het district Nickerie. Naast de landbouw beoefende zijn vader ook het timmersmansvak. Voor zijn lagere schoolvorming bezocht hij de St.Michaelschool in de Corantijnpolder, Nickerie en de Tammengaschool te Paramaribo, waar de familie later naar toe was verhuisd. Vervolgens bezocht hij de Shri Vishnuschool te Zorg en Hoop en daarna de Surinaamse Kweekschool alwaar hij zijn hoofonderwijzersakte behaalde.

Harry Kisoensingh en zijn vrouw Satya Mahabier, evenals Harry ook leraar bij het middelbaar onderwijs.-.

Hij werkte als onderwijzer in de districten Nickerie, Para(Bigi Poika), Saramacca en Marowijne. Zijn werk in de verschillende districten stelde hem in de gelegenheid om kennis te maken met de leef- en denkwijze van diverse groepen van Surinamers. Gedurende een periode van vijf jaren was hij ook werkzaam op het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken.

Gedreven door zijn honger naar meer kennis schoolde hij zich verder. Aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren behaalde hij zijn MO-A-akte in de Pedagogiek. Vervolgens koos hij heel bewust om te gaan werken in Nickerie, zijn geboortedistrict. Hij werkte onder andere op de VOS Scholengemeenschap in Nieuw Nickerie.

Harry raakte reeds op vroege leeftijd geďnteresseerd in de politiek. Dit geschiedde vooral via het studentenverenigingswerk en het activisme van de linkse politieke beweging. Hij raakte geďnteresseerd in het werk van de de linkse beweging en las in dat kader vele progressieve en linkse lectuur. In 1973, toen de HPP werd opgericht, was de nauwelijks 19-jarige Harry Kisoensingh een der medeoprichters.

Hij kwam terecht in het gezelschap van onder andere Pannalal Parmessar, Soerjd Badrisingh en James Ramlal, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de vorming van de jonge Kisoensingh. Maar deze gedreven jongeman zou nog vele jaren moeten wachten voordat de Surinaamse kiezer een stem op hem zou kunnen uitbrengen. Voor de parlementsverkiezingen van 1977 was hij net te jong om gekandideerd te worden en bij de verkiezingen van maart 1980 was hij weliswaar schaduwkandidaat in Nickerie, maar deze verkiezingen vonden vanwege de staatsgreep van februari 1980 geen voortgang. Pas in 1991 deed zich de situatie voor waarbij Kisoensingh kon meedoen aan de verkiezingen van De Nationale Assemblee. Hij was de lijsttrekker van het Democratisch Alternatief ‘91, een samenbundeling van vier tot dusverre buitenparlementaire partijen, waarin de HPP een voorname rol speelde.

Bij de verkiezingen van 1996 participeerde de HPP in het Alliantie Blok en Kisoensingh werd herkozen om de Nickeriaanse bevolking te vertegenwoordigen in onze DNA en tevens tot ondervoorzitter van het parlement. Hij ontpopte zich als een zeer kundige parlementariër en wanneer hij de voorzittershamer hanteerde was dat steeds met veel takt en kunde. Zijn betogen waren van goede kwaliteit en vertoonden altijd goede diepgang. Het beargumenteren van zijn stellingen was de sterkste zijde van deze bijna perfecte redenaar. Reden waarom menigeen aan zijn lippen hing.

Aan moed en durf ontbrak het deze politicus niet. Hij was zeer actiegericht in het veld en ging geen enkel debat of discussie uit de weg. Met veel verve kwam hij op voor het belang van rijstboeren, stond hij op de barricade ter verdediging van de rechtsstaat en was hij de persoon die de kwestie van de illegale boringen door een vreemde mogendheid in onze territoriale wateren in de publieke discussie bracht.

Voorts was hij ook een vurige pleiter voor meer onderwijskansen voor jongeren uit de verre districten en het binnenland. Helaas kwam aan de parlementaire periode van deze goed bespraakte, belezen en joviale man een einde in het jaar 2000. Hij kwam slechts zeven stemmen te kort om wederom gekozen te worden voor DNA. In 2005 deed hij opnieuw een gooi naar een DNA zetel. Ditmaal als lijsttrekker van de Unie van Progressieve Surinamers, de partij waarin de HPP intussen was opgegaan. Ook deze poging lukte niet en Kisoensingh hield, na tweemaal in Nickerie niet gekozen te zijn, de actieve politiek voor gezien.

Jammer, Suriname heeft onvoldoende gebruik gemaakt van deze onbaatzuchtige, kritische, kundige, joviale en bovenal zeer democratisch ingestelde politicus... Onze Harry Kisoensingh is ons na een lang ziekbed voorgegaan. Na de crematie zullen wij ons levensroutine hervatten. Als vader en echtgenoot was hij ook een prachtig mens, die veel gaf om het gezinsleven. Hij heeft zich heel veel moeite moeten getroosten om zijn kinderen in het buitenland te laten studeren.-.


Nickerie.Net condoleert alle nabestaanden met dit grote verlies.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd / Dagblad Suriname

05-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics