Nickerie.Net, dinsdag 29 april 2008


Commissie miss Afiba en NAKS organiseerden geslaagde vormingsweekend

Nickerie - Twaalf Nickeriaanse meisjes in de leeftijdsklasse acht tot dertien jaar bereiden zich voor op het Miss Afiba Contest op 28 juni 2008 in het district Nickerie. Het thema voor dit contest is “ Lespeki yu srefi fu trawan lespeki yu”. Respect voor jezelf en je medemens. Dit contest behoort tot een van de activiteiten in verband met 145 jaar afschaffing van de slavernij en heeft als doel jongeren kennis te laten opdoen van de Afrikaans-Surinaamse cultuur en bewustwording van de jongeren.

Een van de activiteiten voorafgaand aan dit contest was een vormingsweekend, dat werd gehouden van 18 tot en met 20 april 2008 in samenwerking met de culturele organisatie voor gemeenschapswerk NAKS te Caribbean Centre. Aan dit vormingsweekend hebben 12 contestanten en een entertainmentgroep bestaande uit 7 personen meegedaan. Tijdens dit vormingsweekend werden de contestanten getraind in vaardigheden, zoals theater, zang en dans, looptechnieken, groepsdynamica en podiumtechnieken enz. Het geheel werd afgesloten met een talentenjacht waarin de jongeren, hetgeen zij hebben geleerd, konden tonen.

Het Miss Afiba 2008 contest wordt voor het eerst in Nickerie georganiseerd en zal tot een jaarlijks terugkerend contest worden gemaakt. Afiba is een woord dat komt uit een Afrikaanse taal, dat Vrijdag en tegelijkertijd ook gelukkig betekent. De trainers waren: mw. E. Baarn-Dijksteel, mw. J. Kassels, L. Vriese, Wilgo Baarn, Mw. I. Braam.

Dit vormingsweekend is medemogelijk gemaakt door NAKS, Caribbean Centre, Telesur, Sport Zaken Nickerie en de ouders van de kinderen. Volgens Eda Moor, voorzitter van de commissie Miss Afiba, heeft de organisatie haar doel bereikt en mag terugzien op een geslaagd vormingsweekend. Het Miss Afiba contest 2008 zal op Zaterdag 28 juni 2008 worden gehouden in het schouwburg van Nickerie.

Danny Jibodh

Foto: De Miss Afiba’s contestanten die het tegen mekaar zullen opnemen op 28 Juni 2008.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /  Dagblad Suriname

29-04-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics