Nickerie.Net, donderdag 01 mei 2008


NCCR hekelt verspreiding foto’s vliegramp Lawa-Antino

Ronnie Brunswijk hoofdverantwoordelijk voor verspreiden van foto's

Ebu Jones, 29/04/2008

Paramaribo - Overste Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbestrijding (NCCR) betreurt de verspreiding van schokkende foto’s over de vliegramp op Lawa-Antino, op 3 april nabij Benzdorp. Bij dat ongeluk kwamen alle 19 inzittenden door de vlammenzee om het leven, nadat het toestel neerstortte. “Wij kunnen de techniek niet tegenhouden, maar dit is ongehoord. Het kan niet anders dan dat het hier gaat om handelingen van mensen die op sensatie uit zijn, zonder enige rekening te houden met het leed van de nabestaanden”, zegt Slijngard.

Parlementariër Ronny Brunswijk breed glimlachend in het vliegtuig dat hem en andere ‘reddingswerkers’ heeft gevlogen naar Lawa-Antino, waar het toestel van Blue Wing Airlines van het type Antonov AN-28, op 3 april neerstortte. Het vermoeden bestaat dat de maker van deze foto, die deel is van een haarscherpe en gedetailleerde serie over de verminkte lijken, de verspreider moet zijn van de schokkende beelden via internet.-.

De foto's van de vliegramp hebben hun weg naar het Internet gevonden, ondanks de moeite die media en anderen hebben gedaan deze beelden uit de publiciteit te houden. Diverse mensen hebben de gruwelijke beelden in hun inbox aangetroffen, met haarscherpe details van de verkoolde en zwaar verminkte lichamen. “Ik ben het gaan aantreffen in mijn inbox. Ik ben geschokt. Ik had geen voorstelling dat het zo erg was. Ik had er niet naar moeten kijken. Ik heb niet kunnen slapen”, vertelt Ruby Berggraaf.

“Het is een teken van disrespect aan de slachtoffers en de nabestaanden van de slachtoffers dat foto's van de vliegramp via het Internet worden verspreid”, meent Winston Lackin. Hij is de vader van de verongelukte co-piloot Robert Lackin. Evenals de overige nabestaanden vindt hij het ongehoord dat burgers dergelijke handelingen plegen. “Ik wil de foto's in geen duizend jaren zien. Ik wil mijn zoon herinneren zoals ik hem voor het laatst heb meegemaakt. Dat beeld van hem hou ik vast. Wat voor belang hebben mensen bij het verspreiden van deze beelden”, zegt Lackin. Hij vraagt zich af hoe de verspreiders van het beeldmateriaal zich zouden voelen als het hun familie of een familielid betrof. “Hoe zit het met de nabestaanden wier dierbare nog niet geïdentificeerd is. Hoe gaan deze mensen zich voelen als ze de beelden zien. Wat voor leed breng je deze families toe.”

Deskundigen hebben nabestaanden afgeraden om hun dierbaren te zien in de staat waarin ze na de ramp verkeerden. Dit is ook de redenen waarom de lijkkisten van de tot nu toe begraven of gecremeerde slachtoffers waren verzegeld.

Overste Slijngard keurt daarom de wijze af waarop wordt omgesprongen met de gruwelijke foto's van de vliegramp. De NCCR-topman beseft echter dat zijn organisatie niet veel tegen het verspreiden van de beelden kan doen. In elk geval geeft Slijngard de garantie dat de foto's niet afkomstig zijn van zijn organisatie. “Uit hoofde van onze verantwoordelijk en uit respect voor de nabestaanden hebben wij er alles aan gedaan om de foto's van het grote publiek af te houden.” De overste zegt gehoopt te hebben dat Surinamers niet alleen middels woorden hun medeleven betuigden aan de nabestaanden, maar ook middels daden.

Volgens Slijngard heeft informatie het NCCR bereikt dat de foto's afkomstig zijn van een cameraman van een lokaal televisiestation, die door parlementariër Ronny Brunswijk op de reddingsvlucht zou zijn meegesmokkeld onder het mom dat hij cameraman was van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

Een moeder die haar dochter probeerde te weerhouden deze beelden te aanschouwen, kwam tot de ontdekking dat andere klasgenoten van haar dochter wel over de foto's beschikten. “Ik vind het heel erg en dan te bedenken dat de mensen geen familielid van mij zijn.” Bert Armand, een burger die de foto's heeft gezien, hoopt dat de verspreiders kunnen worden vervolgd. Volgens informatie kan de maker van de beelden makkelijk getraceerd worden. Op één van de foto’s uit de collectie poseert Ronny Brunswijk met een glimlach in het vliegtuig dat hem en anderen van en naar de plaats van het ongeluk hebben vervoerd. Velen die de foto's gezien hebben gaan ervan uit dat Brunswijk meer weet over de persoon die de foto's heeft geschoten en mogelijk verspreidt.-.


Cameraman Ramon Keyzer: ‘Ik heb de foto’s niet gemaakt’

Ebu Jones, 30/04/2008

Paramaribo - Zijn naam is nimmer in het artikel genoemd als maker van de schokkende foto’s van de vliegramp van 3 april. De verwijzing naar “cameraman van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO)” komt Ramon Keyzer echter zeer ongelukkig uit. Keyzer reageert op het artikel in dWT van gisteren onder de kop ‘NCCR hekelt verspreiding foto’s vliegramp Lawa-Antino’. Met naam en foto wil hij de samenleving erop wijzen dat het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbestrijding (NCCR) niet hem bedoelt als ‘de cameraman, die volgens informatie van derden, de maker en verspreider moet zijn van de schokkende foto’s’.

Ramon Keyzer zit in het toestel dat hem op 3 april bracht naar de vliegramp te Lawa Antino. Hij heeft de aangetroffen situatie daar op video vastgelegd voor Ronny Brunswijk.-.

“Ik ben werkzaam bij RO, maar ben meegegaan met Brunswijk als cameraman, met toestemming van districtscommissaris Raymond Landbrug, die niet meegegaan is met het vliegtuig.” Volgens Keyzer was zijn taak om videomateriaal te maken, waarvoor hij een filmcamera had meegenomen. “Ik heb geen fototoestel meegenomen en kan de foto’s dus niet hebben gemaakt. Ook de foto waarop Brunswijk in de krant staat, is niet van mij. Ik heb de videobeelden geschoten die op die dag naar alle televisiestations zijn gegaan en waarvan zelfs de president een kopie heeft gehad”, geeft hij zijn versie van het verhaal. “Ik vind dit verschrikkelijk, want de schade die ik heb geleden is erg groot.

Iedereen weet dat het om mij gaat. Ik voel evenveel mee met de nabestaanden en toon al mijn medeleven rond deze gebeurtenis.” Keyzer vertelt dat hij zo een ramp voor het eerst heeft meegemaakt en het verschrikkelijk vond. “Ik wilde zelfs niet geloven dat dit mensen kon overkomen. Mensen kunnen mij dus niet verwijten van eventueel disrespect en onmenselijkheid.” Hij benadrukt dat hij slechts is meegegaan om videomateriaal vast te leggen. “Mijn familie en ik willen het NCCR, in het bijzonder de heer Jerry Slijngard, vragen om de zaak beter te onderzoeken en na te gaan wie de fotograaf is en wie de verspreider van de foto’s is. Dat willen wij ook weten!”

Note: de redactie van Nickerie.Net heeft ook tientallen aangrijpende foto's van het ramp en de slachtoffers ontvangen. Uit respect voor de nabestaanden -  maar ook om onze website bezoekers niet mee te confronteren - hebben wij de foto's niet gepubliceerd. 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /  de Ware Tijd

29-04-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics