Nickerie.Net, donderdag 08 mei 2008


Nog geen zicht op versoepelde importfaciliteiten aan rijstboeren
Geplaatst: 07/05/2008

Nickerie -  Landbouwminister Stanley Raghoersing zwijgt als naar zijn mening over importfaciliteiten aan rijstboeren wordt gevraagd. Op de vraag hoe hij tegen het opschorten van invoerrechten op landbouwmachines voor tenminste een jaar kijkt, zegt de minister dat hij niet zijn mening wil geven. Hij zegt zich niet te willen verleiden tot uitspraken die indruisen tegen de mening van de minister van Financiën, Humphrey Hildenberg. ‘Ik mag mijn eigen mening geven. Ik besef de klachten uit het veld dat het in Guyana goedkoper is. Maar ik zeg niet zonder meer ja of nee’, zegt de landbouwbewindsman. Hij zegt dat de commissie voor fiscale vergunningen deze maand adviezen zal uitbrengen. ‘Laten we het advies van de commissie afwachten. Ik wil geen mening geven die onvoldoende onderbouwd is en waarvan ik het risico loop dat ik hem later moet intrekken.’

Intussen hebben de parlementariërs Mahinder Jogi en Kries Matai onomwonden aangegeven dat het machinepark van de rijstboeren is verouderd en dringend aan vervanging toe is. Zij houden hun hart vast wanneer rijstboeren straks de oogst moeten binnenhalen en later een groter areaal willen beplanten.

De landbouwbewindsman is het helemaal eens met de parlementariërs. Hij zegt aan DBS dat in januari de regering hierover met de boeren gesprekken heeft gevoerd. Bij die besprekingen waren ook importeurs van landbouwmachines en vertegenwoordigers van lokale banken aanwezig. De banken en importeurs hebben daar duidelijk gemaakt dat zij gereed zijn om hun diensten te verlenen. De rol die de overheid bij die gesprekken vervulde was meer om de partijen bij elkaar te brengen. ‘De coördinatie van het geheel is al iets om die sector te doen communiceren en dat mensen alert zijn. Wat we wel gaan doen is om samen met de minister van Plos te kijken hoe we het rijstkredietfonds kunnen uitbreiden’, aldus Raghoebarsing die zegt dat uit het huidige fonds geen machines kunnen worden gefinancierd.

Gregory Rijssen

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /  Dagblad Suriname

07-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics