Nickerie.Net, donderdag 08 mei 2008


VVN kondigt drietal projecten aan voor uitvoering in Nickerie
Geplaatst: 07/05/2008

Nickerie -  De Vrienden van Nickerie (VVN) heeft in het afgelopen weekend aangekondigd een drietal projecten ten behoeve van de gemeenschap te draaien. De VVN-topman uit Nederland, drs. Daulatram Ramlal, heeft dit in een persbriefing naar voren gebracht. Ramlal die samen met hun VVN-tak Nickerie nauw samenwerkt, zei dat het project voor kinderen, dat een jaarlijks terugkerend initiatief is, ook dit jaar uitgevoerd zal worden. Wel zal het volgens hem zo zijn dat de Win-groep als secretariaat zal fungeren. Het project houdt namelijk in dat via selectie aan studerende kinderen in Nickerie en Paramaribo een financiŽle ondersteuning zal worden gegeven. Ramlal heeft ook aangehaald dat het secretariaat een schrijven zal richten aan de verschillende schoolleiders die zullen moeten aangeven welke kinderen zoal in aanmerking zullen moeten komen. Afhankelijk van de draagkracht van de ouders zal bekeken worden in hoeverre o.a. inschrijfgeld en collegegelden voor hen betaald zullen worden. Voor dit project heeft de VVN al zesduizend euroís geparkeerd.

Met veel voortvarendheid werk de VVN verder nog aan de uitvoering van een project ten behoeve van ouderen in Nickerie. Ramlal zegt dat deze ouderen heel weinig bezigheden hebben en thuis zitten te verpieteren. Om hen uit hun isolement te halen wil de VVN activiteiten van uiteenlopende aard organiseren zodat deze groep een bezigheid heeft en niet wordt vergeten. Dit project moet volgens Ramlal gezien worden als een voorloper op de realisatie van het verzorg- en pleeghuis die de VVN later wil opzetten in Nickerie. Er is reeds een bedrag van 15.000 euro vrijgemaakt om een deel van het gebouw van CCN alvast te renoveren. Echter is het bedrag nog niet helemaal toereikend en zal dat later aangevuld worden. Wel zegt Ramlal dat het alvast goed is voor de start.

Wat de VVN verder wil doen is om het project huiswerkbegeleiding dat reeds vruchten heeft afgeworpen, naar andere scholen uit te breiden. Met het Minov zal bekeken worden hoe deze uitbreiding verder zal lopen. Het Minov is ook bezig met zo een project. Ramlal vindt dat het daarom belangrijk is om elkaar niet voor de voeten te lopen en dat overleg van belang is voor de uitbreiding van het project huiswerkbegeleiding. De VVN heeft in de afgelopen jaren heel wat projecten uitgevoerd voor het district Nickerie en zal dit verder blijven continueren.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /  Dagblad Suriname

07-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics