Nickerie.Net, vrijdag 09 mei 2008


Levensloop van Harry Persad Kisoensingh

door Radjen Kisoensingh, 05/05/2008

Harry Persad Kisoensingh zag het levenslicht op 22 september 1954 in het district Nickerie als vijfde kind uit een gezin van negen, uit de familie G. Kisoensingh - R. Nankoesingh. Zijn ouders waren eenvoudige landbouwers in de Corantijnpolder in het district Nickerie. Naast de landbouw beoefende zijn vader ook het timmersmansvak. Voor zijn lagere schoolvorming bezocht hij de St.Michaelschool in de Corantijnpolder, Nickerie en de Tammengaschool te Paramaribo, waar de familie later naar toe was verhuisd. Vervolgens bezocht hij de Shri Vishnuschool te Zorg en Hoop en daarna de Surinaamse Kweekschool alwaar hij zijn hoofonderwijzersakte behaalde.

Harry Kisoensingh en zijn vrouw Satya Mahabier, evenals Harry ook leraar bij het middelbaar onderwijs.-.

Hij werkte als onderwijzer in de districten Nickerie, Para(Bigi Poika), Saramacca en Marowijne. Zijn werk in de verschillende districten stelde hem in de gelegenheid om kennis te maken met de leef- en denkwijze van diverse groepen van Surinamers. Gedurende een periode van vijf jaren was hij ook werkzaam op het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken.

Gedreven door zijn honger naar meer kennis schoolde hij zich verder. Aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren behaalde hij zijn MO-A-akte in de Pedagogiek. Vervolgens koos hij heel bewust om te gaan werken in Nickerie, zijn geboortedistrict. Hij werkte onder andere op de VOS Scholengemeenschap in Nieuw Nickerie.

Harry raakte reeds op vroege leeftijd geïnteresseerd in de politiek. Dit geschiedde vooral via het studentenverenigingswerk en het activisme van de linkse politieke beweging. Hij raakte geïnteresseerd in het werk van de de linkse beweging en las in dat kader vele progressieve en linkse lectuur. In 1973, toen de HPP werd opgericht, was de nauwelijks 19-jarige Harry Kisoensingh een der medeoprichters.

Hij kwam terecht in het gezelschap van onder andere Pannalal Parmessar, Soerjd Badrisingh en James Ramlal, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de vorming van de jonge Kisoensingh. Maar deze gedreven jongeman zou nog vele jaren moeten wachten voordat de Surinaamse kiezer een stem op hem zou kunnen uitbrengen. Voor de parlementsverkiezingen van 1977 was hij net te jong om gekandideerd te worden en bij de verkiezingen van maart 1980 was hij weliswaar schaduwkandidaat in Nickerie, maar deze verkiezingen vonden vanwege de staatsgreep van februari 1980 geen voortgang. Pas in 1991 deed zich de situatie voor waarbij Kisoensingh kon meedoen aan de verkiezingen van De Nationale Assemblee. Hij was de lijsttrekker van het Democratisch Alternatief ‘91, een samenbundeling van vier tot dusverre buitenparlementaire partijen, waarin de HPP een voorname rol speelde.

Bij de verkiezingen van 1996 participeerde de HPP in het Alliantie Blok en Kisoensingh werd herkozen om de Nickeriaanse bevolking te vertegenwoordigen in onze DNA en tevens tot ondervoorzitter van het parlement. Hij ontpopte zich als een zeer kundige parlementariër en wanneer hij de voorzittershamer hanteerde was dat steeds met veel takt en kunde. Zijn betogen waren van goede kwaliteit en vertoonden altijd goede diepgang. Het beargumenteren van zijn stellingen was de sterkste zijde van deze bijna perfecte redenaar. Reden waarom menigeen aan zijn lippen hing.

Aan moed en durf ontbrak het deze politicus niet. Hij was zeer actiegericht in het veld en ging geen enkel debat of discussie uit de weg. Met veel verve kwam hij op voor het belang van rijstboeren, stond hij op de barricade ter verdediging van de rechtsstaat en was hij de persoon die de kwestie van de illegale boringen door een vreemde mogendheid in onze territoriale wateren in de publieke discussie bracht.

Voorts was hij ook een vurige pleiter voor meer onderwijskansen voor jongeren uit de verre districten en het binnenland. Helaas kwam aan de parlementaire periode van deze goed bespraakte, belezen en joviale man een einde in het jaar 2000. Hij kwam slechts zeven stemmen te kort om wederom gekozen te worden voor DNA. In 2005 deed hij opnieuw een gooi naar een DNA zetel. Ditmaal als lijsttrekker van de Unie van Progressieve Surinamers, de partij waarin de HPP intussen was opgegaan. Ook deze poging lukte niet en Kisoensingh hield, na tweemaal in Nickerie niet gekozen te zijn, de actieve politiek voor gezien.

Jammer, Suriname heeft onvoldoende gebruik gemaakt van deze onbaatzuchtige, kritische, kundige, joviale en bovenal zeer democratisch ingestelde politicus... Onze Harry Kisoensingh is ons na een lang ziekbed voorgegaan. Na de crematie zullen wij ons levensroutine hervatten. Als vader en echtgenoot was hij ook een prachtig mens, die veel gaf om het gezinsleven. Hij heeft zich heel veel moeite moeten getroosten om zijn kinderen in het buitenland te laten studeren.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /  de Ware Tijd

08-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics