Nickerie.Net, maandag 12 mei 2008


Soedeschand Jairam: ‘Onduidelijk import- en exportbeleid overheid’
Geplaatst: 12/05/2008

Nickerie - ‘De overheid heeft een ernstig onduidelijk import- en exportbeleid’, verzucht het A1-assembleelid Soedeschand Jairam tegenover DBS. Hij haalt twee zaken aan om de onduidelijkheid aan te tonen. Ten eerste gaat het om de import van groente en ten tweede de export van rijst. Beide houden verband met de agrarische sector. Ongeveer een jaar geleden, toen de groenteprijs drastisch was gedaald en alle groentesoorten SRD 1 kostten, heeft de overheid er totaal niets aan gedaan om de import van groente enigszins te minimaliseren. Integendeel kwam het in het verkeerde keelgat terecht van de minister van Handel en Industrie, Clifford Marica, toen enkele landbouwers een noodkreet lieten horen van voorlopige stopzetting van de import. Ook werd niet de mogelijkheid gecreëerd voor meer afzet voor de export. De minister pleitte toentertijd voor een vrije markt. Echter, anno 2008 wanneer de vraag naar rijst drastisch toeneemt op de wereldmarkt en deze gepaard gaat met forse bedragen, worden exportvergunningen geďntroduceerd voor de rijstexporteurs. Plotseling worden de exporteurs vergunningplichtig gemaakt door de minister van Handel en Industrie. Als reden wordt aangegeven, het garanderen van rijst voor de bevolking.

De beredenering van de handelsminister slaat volgens Jairam kant noch wal. ‘De overheid voert een productieonvriendelijk beleid. Hierbij verschuilt zij zich achter het garanderen van voedsel voor het volk.’ Het assembleelid hekelt ook het feit dat hij in het parlement tijdens zijn betoog geďnterrumpeerd wordt door collega-assembleeleden die zijn argumenten over de rijstsector totaal verwerpen. In de meeste gevallen vergelijken zij de rijstsector in Suriname met die van Vietnam en Indonesië. Zo geven zij aan dat in tijden van rijstschaarste, deze landen voor een onbepaalde periode hun rijstexport stopzetten.

Heel gepikeerd geeft Jairam het volgende mee. ‘Die landen zijn beslist niet te vergelijken met Suriname. Zij worden gesubsidieerd terwijl de rijstboeren in Suriname niet weten wat subsidie inhoudt. Bovendien voelen de landen de effecten niet die gepaard gaan met de exportstopzetting, terwijl in Suriname de rijstboeren volledig op zichzelf aangewezen zijn. Het is dan ook heel jammer te mogen constateren dat de overheid alleen met maatregelen komt wanneer de rijstprijs gunstig is. Wanneer de rijstprijs ongunstig is, krijgen de rijstboeren het verwijt dat zij meer moeten produceren en minder moeten klagen.’


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /  Dagblad Suriname

11-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics